Hz. Muhammed (SAV) Mucizesi

Arabistan çöllerinde okuma yazma bilmeyen bir Zat çıkıyor. Ömrü boyunca ticaretle uğraşmış, küçükken yetim ve öksüz kalmış, hiç bir kütüphanesi, laboratuvarı olmayan bir çöl diyarında büyümüş. 40 yaşında kendisine Peygamberlik geldiğini iddia etmiş. O güne kadar tek vasfı ‘Güvenilir ve doğru sözlü’ olması. Başka herhangi bir vasıf itham edilmemiş. Alim, sihirbaz, şair, komutan, deha vb. vasıflar daha önce kendisine verilmemiş. 

• Ancak nasıl oluyorsa bu insanda, 40 yaşına kadar hiç bulunmayan vasıflar sanki içine aniden bir şeyler yükleniyor gibi, bir anda ömrünü şairliğe vermiş insanları hayrete düşürecek ve şairlikte zirve yapmış insanları aciz bırakacak şiirsel, belagatlı ifadeler söyleyebiliyor, 'benzerini asla getiremezsiniz' diye dünyaya meydan okuma cesareti gösteriyor.

• 23 yıl boyunca Kuran üslubu ile hadis üslubunu bir kez dahi birbirine karıştırmamayı başaracak üstün bir dikkat ve hafızaya sahip oluyor. 

• Ömründe sihrin s’sine bulaşmamış olmasına rağmen gösterdiği mucizelerle akılları dehşete düşürüyor, akıl sahiplerini kendisine iman ettiriyor.

• Bir anda ömrünü devlet yönetimine, siyasete vermiş insanların becerilerinin çok üstüne çıkarak devlet kurup yönetecek hale geliyor. 

• Bir anda ömrünü orduya, savaş tekniklerine veren komutanları, savaşlarda alt edecek seviyeye ulaşıyor ve ordu yönetiyor, 300 kişilik orduyla 3000 kişilik orduyu ve orduları deviriyor. 10 yıl gibi kısa bir sürede sıfırdan bir devlet kurup 3.000.000 km karelik bir alanı feth ederek tarihe geçiyor.

• Karşısına bir dünya dolusu insan ve güç almışken, davasından zerre tereddüt etmiyor, azınlık olmasından korkmuyor, işkenceler, eziyetler, servet, kadın teklifleri onu davasından döndürmüyor.

• Kendisine inen din ile kendisini hiçbir ibadetten, savaştan muaf tutmuyor, aksine teheccüd gibi meşakkatli namazı kendisine farz kılıyor, ibadetten ayakları şişiyor, savaşlarda en ön safta çarpışıyor.

• Bir anda, sanki okuma biliyormuş ve 40 yaşına kadar ilim tahsil etmiş gibi ilim ve irfan sahibi her insanı kendi safına çekebiliyor. Davetinden maddi bir karşılık, çıkar beklemiyor. Fakirliği tercih ediyor, ömrünün sonlarına doğru İslam devleti zenginleşse de sade hayatına devam ediyor, yamalı cübbe giyiyor, hasır üzerinde uyuyor.

• Bir anda, sadece devrin tarih bilgisinde ileri gitmiş bir kaç alimin bilebildiği şeyleri onlardan öğrenmemesine rağmen bir alim gibi bunları bilebiliyor, tarihi yaşamış gibi anlatıyor. O alimleri kendisine iman ettiriyor. 

• Bir anda, Yahudi, Hristiyan, ateşe tapan, puta tapan ve inançlarıyla büyük otorite kurmuş güç sahibi insanların otoritelerini ellerinden alabilecek güce, akla, zekaya erişiyor. 

• Bir anda Yahudilik, Hristiyanlık, putperestlik gibi dinlere baş kaldırıp, dünyanın dört bir yanına yayılmış güçlü inançları ve o inançlardan olan insanların inanışlarını yıkabiliyor. 

• Bir anda, cahiliye adetleriyle insanlıktan çıkmış iyilik, doğruluk, insanlık nedir bilmeyen on binlerce insanı melek seviyesine getiren ve sonunda getirdiği öğretiler sunuyor. Büyük adetleri kısa sürede söküp atıyor. Büyük düşmanlıkları büyük dostluklara çeviriyor. Üstelik sadece devrinin değil, kendinden sonra 14 asır boyunca gelmiş insanların hayatlarına getirdiği hukuk, toplum ve ahlak kurallarıyla sevgi, güven, hoşgörü, adalet ortamı oluşturuyor. Asırlar boyunca büyük devletleri adalet içerisinde yaşatabilecek ve varlığını sürdürmelerini sağlayacak kurallar ortaya koyuyor. 

Dikkat edin! Bu insan 40 yaşına kadar insanların dilinde sadece ‘doğru sözlü’ olarak tanınan, okuma-yazma bilmeyen bir insandı. 40 yaşında bir anda bu insana ne oldu ki, bu ve daha sayamadığımız binlercesini yapabilecek duruma geldi! Bu başarı bir insana mı aittir, yoksa bunları O’na (sav) Sonsuz güç ve kudret sahibi bir Yaratan (cc) mı yaptırmıştır? Hakkaniyetli düşünmek çokta zor değildir.

“Bismi'llâhi'r-rahmâni'r-rahim... 

De ki: “Eğer Allah dileseydi, ben size onu okumazdım, Allah da size onu bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan (Kur'an'ın inişinden) önce (kırk yıllık) bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz?” (Yunus Suresi, 16)

Hz. Muhammed (SAV) Mucizesi

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
    Yükleniyor...