C# Tip Dönüşümleri

Örnek1

string x, y;
int x2, y2;

Console.Write("1. Sayıyı Giriniz: ");
x = Console.ReadLine();

Console.Write("2. Sayıyı Giriniz: ");
y = Console.ReadLine();

//Console.WriteLine("{0} + {1} = {2} ", x, y, (x+y));

x2 = Convert.ToInt16(x);
y2 = Convert.ToInt16(y);

Console.WriteLine("{0} + {1} = {2} ", x, y, (x2+y2));

Console.ReadKey();

 

C# Tip Dönüşümleri

Yorumunuzu Ekleyin

PictureBox Kullanım Örneği
WriteLine Kullanım Çeşitleri
If Kullanımı Örnekleri
Klavyeden Karakter Okuma İşlemleri
C# Programlama Dili Nedir?
Visual Studio Kurulumu
Tip Dönüşümleri
Şifreli Giriş Arayüzü
En Büyük ve En Küçük Sayıyı Bulma
Taksitlendirme Örneği
For Döngüsü
Metin İçinde Kelime Bulma Uygulaması
Tek Boyutlu Diziler
C# ve Çift Boyutlu Diziler
ArrayList() Örnekleri
ArrayList() Kullanımı
Object List Kullanımı
Yükleniyor...