PictureBox Kullanım Örneği

PictureBox Kullanım Örneği

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WinFormsApp3
{
    public partial class Form1 : Form
    {

        public string Yol;
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            Yol = "C:UsersETKullaniciPictures";
        }

        public void Degistir(string Resim)
        {
            pictureBox1.ImageLocation = Yol + Resim;

            Image myimage = new Bitmap(Yol + Resim);
            this.BackgroundImage = myimage;
        }
        private void radioButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            Degistir("SEL3C0.jpg");
        }

        private void radioButton3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            Degistir("th8NE80FE2.jpg");
           
        }

        private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            Degistir("Kunefe.jpg");
        }

        private void radioButton4_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            Degistir("th8ZBHNR9Y.jpg");
        }
    }
}

 

 

Yorumunuzu Ekleyin

WriteLine Kullanım Çeşitleri
If Kullanımı Örnekleri
C# Tip Dönüşümleri
Klavyeden Karakter Okuma İşlemleri
C# Programlama Dili Nedir?
Visual Studio Kurulumu
Tip Dönüşümleri
Şifreli Giriş Arayüzü
En Büyük ve En Küçük Sayıyı Bulma
Taksitlendirme Örneği
For Döngüsü
Metin İçinde Kelime Bulma Uygulaması
Tek Boyutlu Diziler
C# ve Çift Boyutlu Diziler
ArrayList() Örnekleri
ArrayList() Kullanımı
Object List Kullanımı
Yükleniyor...