İf Else Uygulaması

Girilen Yaş tarine göre geçen süreyi hesaplayan uygulama

İf Else Uygulaması

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace yaş_hesaplama
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        public int[] ikiTarihFarki(DateTime sonTarih, DateTime ilkTarih)
        {
            int ilkGun, ilkAy, ilkYil;
            int sonGun, sonAy, sonYil;
            int farkYil, farkAy, farkGun;
            farkYil = 0; farkAy = 0; farkGun = 0;
            ilkYil = ilkTarih.Year;
            ilkAy = ilkTarih.Month;
            ilkGun = ilkTarih.Day;
            sonGun = sonTarih.Day;
            sonAy = sonTarih.Month;
            sonYil = sonTarih.Year;
            if (sonGun < ilkGun)
            {
                sonGun += DateTime.DaysInMonth(sonYil, sonAy);
                farkGun = sonGun - ilkGun;
                sonAy--;
                if (sonAy < ilkAy)
                {
                    sonAy += 12;
                    sonYil--;
                    farkAy = sonAy - ilkAy;
                    farkYil = sonYil - ilkYil;
                }
                else
                {
                    farkAy = sonAy - ilkAy;
                    farkYil = sonYil - ilkYil;
                }
            }
            else
            {
                farkGun = sonGun - ilkGun;
                if (sonAy < ilkAy)
                {
                    sonAy += 12;
                    sonYil--;
                    farkAy = sonAy - ilkAy;
                    farkYil = sonYil - ilkYil;
                }
                else
                {
                    farkAy = sonAy - ilkAy;
                    farkYil = sonYil - ilkYil;
                }
            }
            int[] sonuc = new int[3];
            sonuc[0] = farkYil;
            sonuc[1] = farkAy;
            sonuc[2] = farkGun;
            return sonuc;
        }

        private void dateTimePicker1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            int[] sonuc = ikiTarihFarki(DateTime.Now, Convert.ToDateTime(dateTimePicker1.Text));
            label3.Text = sonuc[0].ToString() + " Yıl " + sonuc[1].ToString() + " Ay " + sonuc[2].ToString() + " Gün";
        }
       

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            label1.Text = DateTime.Now.ToShortDateString();
        }

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

        }
    }
}

   

İf Else Uygulaması

 

using System;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string sonuc;
            string sonuc2;
            string sonuc3;
            string time = DateTime.Now.ToString("dd : mm : yy");
            Console.WriteLine("Şuanki Tarih : " + time);
            int yill = DateTime.Now.Year;
            int dayy = DateTime.Now.Day;
            int monthh = DateTime.Now.Month;
            Console.WriteLine("Doğum gününüzü giriniz: ");
            int dgun = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
            if(dgun<1 || dgun>31)
            {
                Console.WriteLine("doğum gününüz 1-31 arasında olabilir!");
            }
            Console.WriteLine("Doğduğunuz Ayı giriniz: ");
            int dAy = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
            if (dAy < 1 || dAy > 12)
            {
                Console.WriteLine("doğduğunuz ay 1-12 arasında olabilir!");
            }
            Console.WriteLine("Doğduğunuz yılı giriniz: ");
            int dyil = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
            if (dyil < 1990 || dyil > 2021)
            {
                Console.WriteLine("doğduğunuz yıl 1990 ve Şuanki yıl arasında olabilir!");
            }
            //string dtarih = (dgun + dAy + dyil);
            sonuc = (yill - dyil) +" Yıl ";
            sonuc3 = (dayy - dgun)+" Gün ";
            sonuc2 = (monthh - dAy)+" Ay ";

            Console.WriteLine(sonuc + sonuc2 + sonuc3);
        }
    }
}

   

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...