İf Else Uygulaması

Girilen Yaş tarine göre geçen süreyi hesaplayan uygulama

İf Else Uygulaması

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace yaş_hesaplama
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        public int[] ikiTarihFarki(DateTime sonTarih, DateTime ilkTarih)
        {
            int ilkGun, ilkAy, ilkYil;
            int sonGun, sonAy, sonYil;
            int farkYil, farkAy, farkGun;
            farkYil = 0; farkAy = 0; farkGun = 0;
            ilkYil = ilkTarih.Year;
            ilkAy = ilkTarih.Month;
            ilkGun = ilkTarih.Day;
            sonGun = sonTarih.Day;
            sonAy = sonTarih.Month;
            sonYil = sonTarih.Year;
            if (sonGun < ilkGun)
            {
                sonGun += DateTime.DaysInMonth(sonYil, sonAy);
                farkGun = sonGun - ilkGun;
                sonAy--;
                if (sonAy < ilkAy)
                {
                    sonAy += 12;
                    sonYil--;
                    farkAy = sonAy - ilkAy;
                    farkYil = sonYil - ilkYil;
                }
                else
                {
                    farkAy = sonAy - ilkAy;
                    farkYil = sonYil - ilkYil;
                }
            }
            else
            {
                farkGun = sonGun - ilkGun;
                if (sonAy < ilkAy)
                {
                    sonAy += 12;
                    sonYil--;
                    farkAy = sonAy - ilkAy;
                    farkYil = sonYil - ilkYil;
                }
                else
                {
                    farkAy = sonAy - ilkAy;
                    farkYil = sonYil - ilkYil;
                }
            }
            int[] sonuc = new int[3];
            sonuc[0] = farkYil;
            sonuc[1] = farkAy;
            sonuc[2] = farkGun;
            return sonuc;
        }

        private void dateTimePicker1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            int[] sonuc = ikiTarihFarki(DateTime.Now, Convert.ToDateTime(dateTimePicker1.Text));
            label3.Text = sonuc[0].ToString() + " Yıl " + sonuc[1].ToString() + " Ay " + sonuc[2].ToString() + " Gün";
        }
       

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            label1.Text = DateTime.Now.ToShortDateString();
        }

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

        }
    }
}

   

İf Else Uygulaması

 

using System;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string sonuc;
            string sonuc2;
            string sonuc3;
            string time = DateTime.Now.ToString("dd : mm : yy");
            Console.WriteLine("Şuanki Tarih : " + time);
            int yill = DateTime.Now.Year;
            int dayy = DateTime.Now.Day;
            int monthh = DateTime.Now.Month;
            Console.WriteLine("Doğum gününüzü giriniz: ");
            int dgun = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
            if(dgun<1 || dgun>31)
            {
                Console.WriteLine("doğum gününüz 1-31 arasında olabilir!");
            }
            Console.WriteLine("Doğduğunuz Ayı giriniz: ");
            int dAy = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
            if (dAy < 1 || dAy > 12)
            {
                Console.WriteLine("doğduğunuz ay 1-12 arasında olabilir!");
            }
            Console.WriteLine("Doğduğunuz yılı giriniz: ");
            int dyil = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
            if (dyil < 1990 || dyil > 2021)
            {
                Console.WriteLine("doğduğunuz yıl 1990 ve Şuanki yıl arasında olabilir!");
            }
            //string dtarih = (dgun + dAy + dyil);
            sonuc = (yill - dyil) +" Yıl ";
            sonuc3 = (dayy - dgun)+" Gün ";
            sonuc2 = (monthh - dAy)+" Ay ";

            Console.WriteLine(sonuc + sonuc2 + sonuc3);
        }
    }
}

   

Yorumunuzu Ekleyin

WriteLine Kullanım Çeşitleri
C# Tip Dönüşümleri
If Kullanımı Örnekleri
Klavyeden Karakter Okuma İşlemleri
C# Programlama Dili Nedir?
Visual Studio Kurulumu
PictureBox Kullanım Örneği
Tip Dönüşümleri
Şifreli Giriş Arayüzü
En Büyük ve En Küçük Sayıyı Bulma
Taksitlendirme Örneği
For Döngüsü
Metin İçinde Kelime Bulma Uygulaması
Tek Boyutlu Diziler
C# ve Çift Boyutlu Diziler
ArrayList() Örnekleri
ArrayList() Kullanımı
Object List Kullanımı
Yükleniyor...