En Büyük ve En Küçük Sayıyı Bulma

Başlıksız İçerik______________________
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication4
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int s1, s2, s3, s4, s5, buyuk, kucuk;
            Console.Write("Bir sayı girin : ");
            s1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.Write("İkinci bir sayı girin : ");
            s2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.Write("Üçüncü bir sayı girin : ");
            s3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.Write("Dördüncü bir sayı girin : ");
            s4 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.Write("Beşinci bir sayı girin : ");
            s5 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


            if (s1 > s2 && s1 > s3 && s3 > s4 && s4 > s5)
                buyuk = s1;
            else if (s2 > s3 && s3 > s4 && s4 > s5)
                buyuk = s2;
            else if (s3 > s4 && s4 > s5)
                buyuk = s3;
            else if (s4 > s5)
                buyuk = s4;
            else
                buyuk = s5;

            if (s1 < s2 && s1 < s3 && s3 < s4 && s4 < s5)
                kucuk = s1;
            else if (s2 < s3 && s3 < s4 && s4 < s5)
                kucuk = s2;
            else if (s3 < s4 && s4 < s5)
                kucuk = s3;
            else if (s4 < s5)
                kucuk = s4;
            else
                kucuk = s5;
           


            Console.WriteLine("En büyük Sayı ={0}",buyuk);
            Console.WriteLine("En kücük Sayı ={0}",kucuk);
            Console.ReadLine();
        }
    }
}
 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp5
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        public void sayilar()
        {
            int sayi1 = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
            int sayi2 = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
            int sayi3 = Convert.ToInt32(textBox3.Text);
            int sayi4 = Convert.ToInt32(textBox4.Text);
            int sayi5 = Convert.ToInt32(textBox5.Text);
            int enbuyuk = sayi1;
            int enkucuk = sayi1;

            if (sayi2 > enbuyuk) { enbuyuk = sayi2; }
            if (sayi3 > enbuyuk) { enbuyuk = sayi3; }
            if (sayi4 > enbuyuk) { enbuyuk = sayi4; }
            if (sayi5 > enbuyuk) { enbuyuk = sayi5; }
            if (sayi2 < enkucuk) { enkucuk = sayi2; }
            if (sayi3 < enkucuk) { enkucuk = sayi3; }
            if (sayi4 < enkucuk) { enkucuk = sayi4; }
            if (sayi5 < enkucuk) { enkucuk = sayi5; }
            label1.Text = Convert.ToString(enbuyuk);
            label2.Text = Convert.ToString(enkucuk);
        }
        private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            sayilar();
        }
    }
}
 
 

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...