C# ve Çift Boyutlu Diziler

 İki Boyutlu Dizi

C# ve Çift Boyutlu Diziler

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        int[,] dizi;
        int satirSayisi;
        int sutunSayisi;

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int rastgeleMin = int.Parse(txtRastgeleMin.Text);
            int rastgeleMax = int.Parse(txtRastgeleMax.Text);
            satirSayisi = int.Parse(txtSatirSayisi.Text);
            sutunSayisi = int.Parse(txtSutunSayisi.Text);
            dizi = new int[satirSayisi, sutunSayisi];
            Random rastgele = new Random();
            for (int x = 0; x < satirSayisi; x++)
            {
                for (int y = 0; y < sutunSayisi; y++)
                {
                    dizi[x, y] = rastgele.Next(rastgeleMin, rastgeleMax);
                }
            }
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            for (int x = 0; x < satirSayisi; x++)
            {
                for (int y = 0; y < sutunSayisi; y++)
                {
                    listeDizi.Items.Add(x +","+y +" => "+dizi[x, y]);
                }
            }
        }
    }
}

 

C# ve Çift Boyutlu Diziler

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace IkıBDiziler1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        double[,] Notlar = new double[4, 6];
        String[] Isimler = new String[4];
        int KayitNo = 0;

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }


        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if(KayitNo > 4) { //kayitsayisi dizinin genisligini gecmesin
                return;
            }

            Isimler[KayitNo] = textBox1.Text;
            Notlar[KayitNo, 0] = Convert.ToDouble(textBox2.Text);
            Notlar[KayitNo, 1] = Convert.ToDouble(textBox3.Text);
            Notlar[KayitNo, 2] = Convert.ToDouble(textBox4.Text);
            Notlar[KayitNo, 3] = Convert.ToDouble(textBox5.Text);

            Notlar[KayitNo, 4] = Math.Floor((Notlar[KayitNo, 0] + Notlar[KayitNo, 1]) / 2);
            Notlar[KayitNo, 5] = Math.Floor((Notlar[KayitNo, 2] + Notlar[KayitNo, 3]) / 2);

            //labellara yerlestirme
            if (KayitNo == 0)
            {
                label6.Text = Notlar[KayitNo, 0].ToString();
                label7.Text = Notlar[KayitNo, 1].ToString();
                label37.Text = Notlar[KayitNo, 2].ToString();
                label36.Text = Notlar[KayitNo, 3].ToString();

                label45.Text = Notlar[KayitNo, 4].ToString();
                label44.Text = Notlar[KayitNo, 5].ToString();
            }

            if (KayitNo == 1)
            {
                label8.Text = Notlar[KayitNo, 0].ToString();
                label9.Text = Notlar[KayitNo, 1].ToString();
                label35.Text = Notlar[KayitNo, 2].ToString();
                label34.Text = Notlar[KayitNo, 3].ToString();

                label43.Text = Notlar[KayitNo, 4].ToString();
                label42.Text = Notlar[KayitNo, 5].ToString();
            }

            if (KayitNo == 2)
            {
                label10.Text = Notlar[KayitNo, 0].ToString();
                label11.Text = Notlar[KayitNo, 1].ToString();
                label30.Text = Notlar[KayitNo, 2].ToString();
                label31.Text = Notlar[KayitNo, 3].ToString();

                label38.Text = Notlar[KayitNo, 4].ToString();
                label39.Text = Notlar[KayitNo, 5].ToString();
            }

            if (KayitNo == 3)
            {
                label12.Text = Notlar[KayitNo, 0].ToString();
                label13.Text = Notlar[KayitNo, 1].ToString();
                label32.Text = Notlar[KayitNo, 2].ToString();
                label33.Text = Notlar[KayitNo, 3].ToString();

                label40.Text = Notlar[KayitNo, 4].ToString();
                label41.Text = Notlar[KayitNo, 5].ToString();
            }

            KayitNo++;

            EnYuksekYaziliyiBul();
            EnDusukYaziliyiBul();

            EnYuksekSozluyuBul();
            EnDusukSozluyuBul();
        }

        public void EnYuksekYaziliyiBul()
        {
            double EnBuyuk=0;

            //MessageBox.Show("" + Notlar.Length);
            for(int i=0; i<Notlar.GetLength(0); i++)
            {
                if(Notlar[i,0] > EnBuyuk) {
                    EnBuyuk = Notlar[i, 0];
                }
                if (Notlar[i, 1] > EnBuyuk) {
                    EnBuyuk = Notlar[i, 1];
                }
            }

            label14.Text = EnBuyuk.ToString();
        }

        public void EnDusukYaziliyiBul()
        {
            double EnKucuk = 110;

            //MessageBox.Show("" + Notlar.Length);
            for (int i = 0; i < Notlar.GetLength(0); i++)
            {
                if (Notlar[i, 0] < EnKucuk){
                    EnKucuk = Notlar[i, 0];
                }
                if (Notlar[i, 1] < EnKucuk){
                    EnKucuk = Notlar[i, 1];
                }
            }

            label20.Text = EnKucuk.ToString();
        }

        public void EnYuksekSozluyuBul()
        {
            double EnBuyuk = 0;

            //MessageBox.Show("" + Notlar.Length);
            for (int i = 0; i < Notlar.GetLength(0); i++)
            {
                if (Notlar[i, 2] > EnBuyuk)
                {
                    EnBuyuk = Notlar[i, 2];
                }
                if (Notlar[i, 3] > EnBuyuk)
                {
                    EnBuyuk = Notlar[i, 3];
                }
            }

            label15.Text = EnBuyuk.ToString();
        }

        public void EnDusukSozluyuBul()
        {
            double EnKucuk = 110;

            //MessageBox.Show("" + Notlar.Length);
            for (int i = 0; i < Notlar.GetLength(0); i++)
            {
                if (Notlar[i, 2] < EnKucuk){
                    EnKucuk = Notlar[i, 2];
                }
                if (Notlar[i, 3] > EnKucuk){
                    EnKucuk = Notlar[i, 3];
                }
            }

            label18.Text = EnKucuk.ToString();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }
    }
}

   

 

Yorumunuzu Ekleyin

PictureBox Kullanım Örneği
WriteLine Kullanım Çeşitleri
If Kullanımı Örnekleri
C# Tip Dönüşümleri
Klavyeden Karakter Okuma İşlemleri
C# Programlama Dili Nedir?
Visual Studio Kurulumu
Tip Dönüşümleri
Şifreli Giriş Arayüzü
En Büyük ve En Küçük Sayıyı Bulma
Taksitlendirme Örneği
For Döngüsü
Metin İçinde Kelime Bulma Uygulaması
Tek Boyutlu Diziler
ArrayList() Örnekleri
ArrayList() Kullanımı
Object List Kullanımı
Yükleniyor...