Pythonda If Kullanımı

Pythonda If Kullanımı

Örnek 1

GirilenSayi = int(input("Sayı giriniz"));

if GirilenSayi>0:
    print("sayı pozitif")
elif GirilenSayi==0:
    print("sayı sıfır")
else:
    print("sayı negatif")

 

Örnek 1.1

Aci1 = int(input("1. açıyı giriniz: "))
Aci2 = int(input("2. açıyı giriniz: "))
Aci3 = int(input("3. açıyı giriniz: "))

Toplam = Aci1 + Aci2 + Aci3

if(Toplam == 180):
    print("bu bir üçgendir")
else:
    print("bu bir üçgen değildir")

 

Örnek 2

Sayi1 = int(input("Sayı 1'i giriniz: "))
Sayi2 = int(input("Sayı 1'i giriniz: "))
Operator = input("İşlem operatörü giriniz [+ - * /]:")

if Operator == '+': #eğer
    Sonuc =Sayi1 + Sayi2
elif Operator == '-': #degilse eğer
    Sonuc =Sayi1 - Sayi2
elif Operator == '*': #degilse eğer
    Sonuc =Sayi1 * Sayi2
else:
    Operator == '/' #hiçbirisi değilse
    Sonuc =Sayi1 / Sayi2

print("n-------------------------------------")
print(str(Sayi1) , str(Operator) , str(Sayi2), "işlemi sonucu:", str(Sonuc))

 

Örnek 3

S1=int(input("1. Sayıyı giriniz: "))
S2=int(input("1. Sayıyı giriniz: "))
S3=int(input("1. Sayıyı giriniz: "))

if S1 >= S2:
    if S1 >= S3:
        BuyukSayi = S1
    else:
        BuyukSayi = S3
if S2 >= S1:
    if S2 >= S3:
        BuyukSayi = S2
    else:
        BuyukSayi = S3

print("En büyük sayı:", BuyukSayi)

 

Pythonda If Kullanımı

Örnek 4

yas=int(input("Yaşınızı girin: "))
if yas<40:
    mezuniyet=input ("Üniversite mezunu musunuz? (E/H):").upper() #girilen harfleri büyültmek için upper() kullanıldı
    surucu_belgesi=input ("Sürücü belgeniz var mı? (E/H):").upper() #girilen harfleri büyültmek için upper() kullanıldı
    if mezuniyet=="E" and surucu_belgesi=="E":
        print("Tebrikler, işe alındınız")
    else:
        print("İşe alınmadınız")
else:
    print("Üzgünüz, kriterlerimize uymuyorsunuz")

 

Örnek 5

Tercih = input("Sinema için S, Tiyatro için T yazınız: ").upper()
OgrenciMi = input("Öğrenci misiniz E/H: ").upper()

"""if (Tercih == "T"):
    if (OgrenciMi == "E"):
        Ucret = 10 - 10*50/100
    else:
        Ucret = 10
else:
    if (OgrenciMi == "E"):
        Ucret = 15 - 15*50/100
    else:
        Ucret = 15"""


if (Tercih == "T"):
    Ucret = 10
else:
    Ucret = 15

if (OgrenciMi == "E"):
    Ucret = Ucret - Ucret * 50 / 100

print("Ödenecek Ücret:", Ucret)

 

Pythonda If Kullanımı

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...