Word 2007 Seçenekleri Yazdır, Kaydet, Kullanıcı Bilgisi, Uyumluluk

Word seçenekleri yazdır, kaydet, kullanıcı bilgisi, uyumluluk

Yazdır Menüsü

Başlıksız İçerik______________________

 1. Belgeyi en az biçimlendirmeyle yazdırmak için bu seçeneği belirleyin. Bu, yazdırma işlemini hızlandırabilir. Çoğu yazıcı bu işlevi desteklemez.
 2. Belgeleri yazdırırken, belge üzerinde çalışabilmek için bu seçeneği seçin. Ancak bu seçenek daha fazla kullanılabilir bellek ister.
 3. Sayfaları belgenin son sayfasından başlayarak ters sırada yazdırmak için bu seçeneği seçin. 
 4. Bir XML belgesine uygulanmış XML öğelerinin XML etiketlerini yazdırmak için bu seçeneği belirleyin. Belgeye bir Şema eklemiş olmanız ve ekli Şemanın sağladığı öğeleri uygulamanız gerekir. Etiketler yazdırılan belgede görünür.
 5. Alan sonuçları yerine alan kodlarını yazdırmak için bu seçeneği belirleyin. Örneğin 04.02.2008 yerine { TIME @"GG.AA.YYYY" } değerini görebilirsiniz.
 6. Çift yönlü yazdırma yeteneği olmayan bir yazıcıda yazdırma işlemi yaparken her kağıdın ön yüzüne yazdırmak için bu seçeneği belirleyin. Sayfalar ters sırada yazdırılır, böylece desteyi arka yüze yazdırmak için çevirdiğiniz zaman sayfalar doğru sırada yazdırılır.
 7. Çift yönlü yazdırma yeteneği olmayan bir yazıcıda yazdırma işlemi yaparken her kağıdın arka yüzüne yazdırmak için bu seçeneği belirleyin. Sayfalar artan sırada yazdırılır, böylece ters sırada ön yüzü yazdırılmış bir kağıt destesine karşılık gelirler.
 8. 8,5 x 11 inçlik kağıt için tasarlanan belgeleri A4 kağıda, A4 kağıt için tasarlananları da 8,5 x 11 inçlik kağıda sığacak şekilde otomatik olarak ayarlamak için bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek yalnızca yazıcıdaki A4 veya 8,5 x 11 inçlik kağıt Word'ün Sayfa Düzeni sekmesinde ayarlanan kağıt boyutuyla eşleşmezse devreye girer. Bu seçenek yalnızca çıktıları etkiler, biçimlendirmeyi etkilemez.
 9. Bu seçenek, varsayılan olarak kullanılan yazıcı tepsisini görüntüler. Yazcınızdaki ayarlara uymak için Yazıcı ayarlarını kullan seçeneğini belirleyin. Belirli bir tepsi seçmek için tepsiyi listeden seçin. Listedeki seçimler yazıcınızın yapılandırmasına bağlıdır.

Kaydet Menüsü

Word Seçenekleri / Kaydet

Başlıksız İçerik______________________

 1. 1- Belgeleri varsayılan olarak hangi şekilde kaydedeceğimizi belirler. (Örn; txt, html)
 2. 2- Word beklenmeyen durumlara karşı burada belirlediğiniz aralıklarla bir kurtarma kaydı tutar. Elektrikler kesildiğinde, işlem yanıt vermediğinde bu kaydı kullanır. 1-120 arasında pozitif bir sayı olmalıdır. Ancak önerimiz en fazla 10 olmasıdır. Çünkü son kurtarma kaydından sonra ne değişiklik yaparsanız yapın, bir aksilik olup program kapandığında belgenizi en son kaydedilmiş şekilde kurtarabilirsiniz.
 3. 3- Otomatik kurtarma kayıtlarını nerde saklamak istediğinizi burada belirtin.
 4. 4- Dosyayı herhangi bir şekilde kaydettiğiniz zaman varsayılan kaydedilme dizininin neresi olacağını burada belirtiniz. Örneğin bunu "C:" yaparsanız "Ctrl+S"ye bastığınızda ilk olarak karşınıza "C:" klasörü çıkacaktır.
 5. 5- Sunucu taslakları konumu kutusunda kullanıma alınmış dosyaları kaydetmek için belirtilen klasöre kaydetmek için bunu tıklatın.
 6. 6- Kullanıma alınmış dosyaları Web sunucusuna kaydetmek için bunu tıklatın.
 7. 7- Varsayılan sunucu taslakları konumunu görüntüler. Metin kutusuna sunucu taslağı konumu olarak kullanmak istediğiniz yolu girin veya sunucu taslağı konumunu bulmak için Gözat'ı tıklatın.
 8. 8- Zaten açık olan bir belgenin adını seçin veya asıl ayarlarının oluşturacağınız bütün belgelere uygulanmasını sağlamak için Tüm Yeni Belgeler'i tıklatın.
 9. 9- Bu seçenek, kullanılan yazı tipinin belgenin içine kaydedilmesine yarar. Bu seçenek sayesinde başkalarının bilgisayarlarında bulunmayan yazı tiplerinden (font) birisi ile yazdığınız yazıyı başkalarıda kendi bilgisayarında sizin yazdığınız yazı tipi ile görebilir. Ancak kullanılan yazı tipide dosyanın içine kaydedildiği için dosyanın boyutu büyür.
 10. 10- Bu seçenek yazdığınız yazı tipinin tamamını değil, sadece dosyada geçen karakterlerin yazı tipinin kaydedilmesini sağlar. Dosya boyutu biraz daha azalır. Ancak başka birisi yazıya sizin yazdığınız karakterler dışında bir karakter girdiğinde diğer karakterlerin yazı tipinde çıkmasını engeller.
 11. 11- Yazı tiplerini, yalnızca Microsoft Windows ve 2007 Microsoft Office sistemi yazılımı çalıştıran bilgisayarlarda genel olarak yüklü olmadıklarında katıştırmak için seçin. Bu seçenek yalnızca Yazı tiplerini dosyaya katıştır seçeneğini seçtiğinizde kullanılabilir.

Word Seçenekleri / Gelişmiş / Kaydet

Başlıksız İçerik______________________

 1. Word'ü kapattığınızda varsayılan şablonda değişiklik yaptıysanız bu değişikliklerin kaydedilmesini isteyip istemediğiniz soran bir ileti görüntülenmesi için bu seçeneği belirleyin. Varsayılan şablonda yapacağınız değişiklikler oluşturduğunuz yeni belgeleri de etkileyeceği için şablon değiştiğinde uyarılmak isteyebilirsiniz. Bu onay kutusunu temizlemek değişikliklerin size sorulmadan otomatik olarak kaydedilmesine yol açar.
 2. Belgeyi her kaydettiğinizde bir yedek kopyasını oluşturmak için bu seçeneği belirleyin. Yedek kopya bir önceki yedek kopyanın yerini alır. Word, dosya adını "yedeği" ifadesini ekler ve bütün yedek kopyalara .wbk dosya uzantısını uygular. Yedek kopyalar, özgün belgenizle aynı klasöre kaydedilir.
 3. Bir ağ veya çıkarılabilir sürücüde depoladığınız bir dosyanın yerel kopyasını geçici olarak depolamak için bu seçeneği belirleyin. Yerel kopyayı kaydettiğinizde Word değişiklikleri özgün kopyaya kaydeder. Özgün dosya kullanılamıyorsa, veri kaybını önlemek için Word dosyayı başka bir konuma kaydetmenizi ister.
 4. Belgenizi çalışırken kaydetmek için bu seçeneği belirleyin. Word arka planda kaydetme işlemi yaparken durum çubuğunda bir durum göstergesi görünür.

Kullanıcı Bilgisi

Bu bölüm Word 2007'de "Word Seçenekleri -> Gelişmiş -> Popüler -> Microsoft Office kopyanızı kişiselleştirin" bölümündedir.

Başlıksız İçerik______________________

 1. Kullanıcı adınızı değiştirmek için Kullanıcı adı kutusuna bir ad girin.
 2. İlk harfler   Kullanıcı adınızla ilişkili ilk harfleri değiştirmek için İlk harfler kutusuna ilk harflerinizi girin.
 3. Office ile kullanmak istediğiniz dilleri seçin  2007 Microsoft Office sistemi uygulamasında kullanmak istediğiniz diller için gerekli özellikleri etkinleştirmek için Dil Ayarları'nı tıklatın.

Uyumluluk Menüsü

Başlıksız İçerik______________________

 1. Bu ayarların uygulanacağı belgeyi seçin. Listeden, zaten açık olan bir belgenin adını seçin veya ayarın oluşturacağınız bütün belgelere uygulanmasını sağlamak için Tüm Yeni Belgeler'i seçin.
 2. Bu belgeyi şurada oluşturulmuş gibi düzenle  Belgeyi açmak için kullanılmasını istediğiniz sözcük işlemci programını seçin. Düzen seçenekleri listesindeki ayarlar seçtiğiniz sözcük işlemci programına göre değişir. Kendi ayar yapılandırmanızı belirtmek için Özel'i seçin.
 3. Altı çizililerden önce boşluk bırakır.
 4. Satır yüksekliğini, tablodaki kılavuz yüksekliğine hizalar.
 5. Tablo satırlarını bağımsız olarak hizalar.
 6. Tablode aynı stildeki paragrafların arasında boşluğa izin verir.
 7. Tablo satırlarının ayrı olarak düzenlenmesine izin verir.
 8. Tabloların kenar boşluklarına genişlemesine izin verir.
 9. Otomatik boşluk bırakır.
 10. SBCS VE DBCS karakterlerini dengeler.
 11. Tablo kenarlıklarını birleştirir.
 12. Ters eğik çizgi karakterleri yen işaretlerine dönüştürür.

Yasin Özel / PHPaRSaB
Yazıların bir kısmı "Word Yardım"dan alıntıdır.

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...