Aaraçlar Menüsünden Seçeneklerden Görünüm

Word 2003 açtığımızda  ARAÇLAR>SEÇENEKLER>GÖRÜNÜM açılır.

Başlıksız İçerik______________________karşımıza bu ekran çıkar burdaki komutlar altda anlatılcaktır.

İlk Görev Bölmesi   Word'ü ilk başlattığınızda Başlarken görev bölmesini görüntüler.

Başlıksız İçerik______________________

Yandaki resim görev bölmesidir.Word du ilk başlattığımızda karşımıza çıkar .Seçeneği kapattığımızda ise çıkmaz..

Vurgu   Vurgulu metinleri ekranda ve yazdırılan belgelerde görüntüler.Başlıksız İçerik______________________vurgulu yazı için renk ayarları tuşudur.

Başlıksız İçerik______________________yandaki resim sarı renk vurguludur.

Yer işaretleri   Yer işaretlerini ekranda köşeli ayraç ([]) içine alarak görüntüler. Bir öğeye yer işareti atarsanız, yer işareti ayraç ([…]) içinde görünür. Bir konuma yer işareti atarsanız, yer işareti ekleme simgesi olarak görünür. Ayraç yazdırılan belgelerde görünmez.

Durum çubuğu   Word penceresinin en altında durum çubuğunu görüntüler. Durum çubuğu belge ve Word ile ilgili durum bilgisi sağlar.

Başlıksız İçerik______________________

Yukardaki resim durum çubuğudur.

Ekran ipuçları   Gözden geçiren kişinin açıklamalarını sarı açılan kutular içinde görüntüler. Açıklama fare imlecini bir açıklama başvuru işaretinin üzerine getirdiğinizde görünür.

Başlıksız İçerik______________________yandaki resimde görüldüğü gibi oku tuşunun üstüne gelindiğinde oku altında açıklama çıkıyor.bu bütün tuşlar için geçerlidir.

Akıllı etiketler   Akıllı etiket olarak algılanan metnin altında mor noktalı çizgi görüntüler.

Başlıksız İçerik______________________yandaki resimde görüldüğü gibi dijitalders yazısının altında mor yazı çizilmiştir.

 

Hareketli metin   Ekranınızda metin animasyonlarını görüntüler. Metnin yazdırıldığında nasıl görüneceğini görmek için onay kutusunu temizleyin.

Yatay kaydırma çubuğu   Belge penceresinin en altında yatay kaydırma çubuğunu görüntüler

Başlıksız İçerik______________________yatay kaydırma çubuğu.

Dikey kaydırma çubuğu   Belgenin yan tarafında dikey kaydırma çubuğunu görüntüler.

Başlıksız İçerik______________________yandaki resim dikey kaydırma çubuğudur.

Resim yer tutucuları   Belgelerinizdeki grafiklerin yerine boş kutular görüntüler. Bu seçenek, çok sayıda grafik içeren belgelerde kaydırma işlemini hızlandırır.

Pencere görev çubuğunda   Bir Microsoft Office uygulamasında açılan her belge için Microsoft Windows görev çubuğunda bir simge görüntüler. Bu onay kutusu temizlenirse, her program için görev çubuğunda tek bir simge görüntülenir.

 Başlıksız İçerik______________________

ıncludepıcture ile başlayan cümleler resimdir komutu kapattığımızda resimler gözükmez.(yukardaki resim başlanğıçta anlatılan konudur)

Pencere görev çubuğunda   Bir Microsoft Office uygulamasında açılan her belge için Microsoft Windows görev çubuğunda bir simge görüntüler. Bu onay kutusu temizlenirse, her program için görev çubuğunda tek bir simge görüntülenir.

Başlıksız İçerik______________________mavi çizgi ile çizilmiş alandır.

Alan kodları   Belgelerinizde alanların sonuçları yerine kodlarını görüntüler. Örneğin, 4 Şubat 2004 yerine { TIME @"d MMMM YYYY" } görebilirsiniz. Alan sonuçlarını görüntülemek için bu onay kutusunu temizleyin.

Alan gölgelendirme   Alanların gölgelendirilip gölgelendirilmeyeceğini ve ne zaman gölgelendirileceğini belirler. Alanlarınızı gölgelendirmek için listeden Her Zaman veya Seçildiğinde seçeneğini seçin. Alanların gölgelendirilmesi görülmelerini kolaylaştırır. Gölgelendirme ekranda görünür ancak yazdırılmaz.

 Başlıksız İçerik______________________mavi çizgi le çizilmiş alandır.

 

Sol kaydırma çubuğu   Dikey kaydırma çubuğunu belgenin sol tarafına yerleştirir. Bu seçeneği büyük kısmında sağdan sola metin kullanılan belgelerle çalışırken kullanın.

Başlıksız İçerik______________________yandaki çubuğu sağdan sola yollar.

Biçimlendirme işaretleri

Sekme karakterleri   Belgelerinizde sekme karakterlerini görüntüler.

Boşluklar   Sözcük ve noktaların arasında boşluk görüntüler.

Başlıksız İçerik______________________

mavi ile çizilmiş yer   boşluklar komutu kapatıldığında her boşluk bıraktığımızda öle olur.

Paragraf işaretleri   Belgelerinizde paragraf işaretlerini görüntüler.

Başlıksız İçerik______________________komutu işaretlediğimizde resimdeki işaretler çıkar.

 

Gizli metin   Gizli olarak biçimlendirilmiş metni noktalı alt çizgiyle görüntüler. Gizli metni yazdırdığınızda noktalı alt çizgi görünmez.

İsteğe bağlı tireler   Satır sonunda bir sözcüğün bölüneceği konumu gösteren tire işaretlerini görüntüler. Sözcük satır sonunda bölünmezse isteğe bağlı tireler görüntülenmez; sözcük bölündüğünde ise normal tire olarak yazdırılır.

Tümü   Buradaki Biçimlendirme işaretleri alanında listelenen tüm biçimlendirme karakterlerini görüntüler.

Yazdırma ve Web Düzeni seçenekleri

Çizimler   Word çizim araçlarıyla oluşturulan nesneleri sayfa düzeni görünümünde ve Web düzeni görünümünde görüntüler. Çizimleri gizlemek ve çok sayıda çizim içeren belgelerin görüntülenmesini hızlandırmak için bu onay kutusunu temizleyin. Çizimler bu onay kutusunu işaretli olmasa da yazdırılır.

Metin sınırları   Metin kenar boşluklarının, sütunların ve paragrafların çevresinde noktalı çizgiler görüntüler. Sınırlar düzen için kullanılır ve yazdırılmaz.

Başlıksız İçerik______________________yandaki  çizgiler görünür.

Sayfalar arası boşluk (Yalnızca Yazdırma görünümü)   Metninizin üst kenarıyla sayfanın üst kenarı arasındaki boşluğu görüntüler.

Başlıksız İçerik______________________Yandaki resimde görüldüğü gibi iki sayfa arasında boşluk yoktur.

Arka plan renk ve resimleri (Yazdırma görünümü)   Arka plan renklerini ve resimlerini görüntüler.

Dikey cetvel (Yalnızca Yazdırma görünümü)   Belge penceresinin sol tarafında dikey cetveli görüntüler. Ayrıca Görünüm menüsünden Cetvel'i tıklatmayı unutmayın.

Başlıksız İçerik______________________yandaki resim diket cetveldir.

Sağ cetvel (Yalnızca Yazdırma görünümü)   Dikey cetveli belge penceresinin sağ tarafına yerleştirir. Bu seçeneği büyük kısmında sağdan sola metin kullanılan belgelerle çalışırken kullanın.

 

Anahat ve Normal seçenekleri

Pencereye kaydır   Metni belge penceresine göre alt satıra kaydırarak ekranda okumayı kolaylaştırır. Metni yazdırıldığında görüneceği gibi kaydırmak için bu onay kutusunu temizleyin.

Taslak yazı tipi   Aşırı biçimlendirme içeren belgelerin ekranda görüntülenmesini hızlandırır. Bu seçenek karakter biçimlendirmelerinin çoğunu altı çizili ve kalın olarak görüntüler.

 

Adı   Belgelerinizde taslak yazı tipi olarak kullanabileceğiniz yazı tiplerini listeler. Bu seçenek yalnızca Taslak yazı tipi'ni seçtiğinizde kullanılabilir.

 

Boyut   Taslak yazı tipinin boyutunu yazın veya seçin. Bu seçenek yalnızca Taslak yazı tipi'ni seçtiğinizde kullanılabilir.

 Başlıksız İçerik______________________taslak ayarların yapıldığı yer.

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...