Düzen Menüsü

Bu komut içerisinde yer alan komutların tamamı belgelerin düzenlenmesi ile ilgilidir. Belge üzerinde yazıların kopyalanması ,tanınması yanlış işlemin geri alınması gibi komutlar bu bölümde yer alır.
Düzen MenüsüKesme, Kopyalama, Yapıştırma, Seçme İşlemleri :

    Kesme, kopyalama ve yapıştırma işlemleri şüphesiz ki, Windows’un sağladığı çok önemli teknolojilerdendir. Bunlar sayesinde kullanıcılar birbirinin aynısı olan işlemleri tekrar tekrar yapmaktan kurtulmuşlardır.
 
    Kesilecek, kopyalanacak ya da yapıştırılacak metin öncelikle seçilmelidir.

Metni Seçmek (Bloklamak) :


     Seçilecek metnin ilk karakterine kürsör konumlandıktan sonra farenin sol tuşunu basılı tutmak suretiyle metnin sonuna doğru çekerek  ;

 • Shift + Yön tuş kombinasyonu ile ,
 • Shift + Page Up / Page Down tuş kombinasyonu ile metin sayfa sayfa ise seçilir ,
 • Shift + Ctrl + End tuş kombinasyonu ile metin sonuna seçme işlemi gerçekleşir
 • Düzen / Tümünü Seç menü seçeneği ile ya da Ctrl + B tuşlarına basılarak metnin tamamı seçilir ,
 • Shift + Ctrl + Yön tuşları ile kelime kelime veya paragraf paragraf seçilebilir.

Veri Kopyalama :


 • Seçili olan bir veriyi kopyalamak için birkaç yol izlenebilir ;
 • Araç çubuklarındaki üstte gösterilen kısayol tuşu yardımı ile ,
 • Düzen / Kopyalama menü seçeneklerini kullanarak ,
 •  Ctrl + C tuşlarına basılarak.

Veri Kesme :

    Seçili olan bir metni seçmek için birkaç yol izlenebilir ;

 • Araç çubuklarındaki yukarıda resmi görülen ‘KESME’ tuşu yardımı ile ,
 • Düzen / Kes menü seçenekleri kullanılarak ,
 • Ctrl + X tuş kombinasyonu ile kesme işlemi yapılabilir.

Veriyi Yapıştırmak :

    Yapıştırma işlemi bir nevi verinin otomatik olarak çoğaltılmasıdır. Eğer panoda bir veri varsa yapıştırma işlemi yapılabilir , aksi halde yapılamaz.
Pano da mevcut bulunan veri birkaç yolla yapıştırılabilir.
 • Araç çubuklarındaki  üstte görüntülenen tuş yardımı ile ,
 • Düzen / Yapıştır menü seçenekleri kullanılarak ,
 • Ctrl + V veya Shift+Ins tuşlarına basılarak veri yapıştırılabilir.

Son Yapılan İşlemleri Geri Almak :

    Son yapılan işlemleri geri almak için aşağıdaki yollardan biri izlenebilir :
 • Düzen / Geri al menü seçenekleri yardımı ile ,
 • Ctrl + Z tuş kombinasyonu ile ,
 • Araç çubuklarındaki üstte belirtilen resimdeki buton ile son yapılan işlem geri alınabilir.

Son eylemi yineleme :

    Son yap?lan i?lemi tekrar geri iade etmek (yinelemek) için de a?a??daki yollardan biri izlenebilir.
 • Düzen /Yinele menü seçenekleri kullanılarak,
 • Ctrl+Y tuşlarına basılarak,
 • Araç çubuklarındaki işareti tıklanarak yapılan son işlem tekrarlanabilir.

Düzen menüsünde yer alan diğer seçenekler ise şunlardır :

 • TEMİZLE
  seçili herhangi bir yazı bölümünün silinmesini sağlar.        
 • TÜMÜNÜ SEÇ
  Yazılan tüm belgenin seçilmesini sağlar.           
 • BUL
  Belge üzerinde herhangi bir kelime veya ifadenin aranmasını sağlar. Aranan aranacak kelime veya ifadenin girildiği yazı kutucuğudur.                
 • ARA
  Arama yapılacak bölgeyi imleci göreli olarak seçebileceğiniz seçme listesidir.
 • DEĞİŞTİR
  Bul diyalog kutusundan ,değiştir diyalog kutusuna geçmeyi sağlayan komut düğmesidir.  Diyalog kutusunda tüm komut düğmeleri ve diğer kontrol öğelerinin anlamı Bul diyalog kutusundaki ile aynıdır. Bul diyalog kutusunda olup bu diyalog kutusunda olmayan öğeler aşağıya çıkarılmıştır.
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...