Pencere Menüsü.

Bu komut içerisinde Word’ün bir imkan? olan çok pencerelilik özelli?ine göre pencereler aras? geçi?, yeni pencere olu?turma gibi baz? özellikleri kapsayan komutlar yer al?r.
YEN? PENCERE : Üzerinde çal???lan belgeye ait ikinci bir pencere aç?lmas?n? sa?lar. Ayn? belgenin birden fazla pencereden  takip edilmesini mümkün k?lar.
TÜMÜNÜ DÜZENLE : O anda aç?k bulunan tüm pencerelerin Word ortam?nda düzenlenmesini sa?lar.
BÖL : Bir belgeye ait pencerenin ikiye bölünmesini sa?lar. Böylelikle bir belgenin biri birine uzak iki farkl? konumunu ekran üzerinde takip etmemizi sa?lar.

Pencere  Menüsü.

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...