Debian Ekran görünümü Clear-Type yapmak

Özellikle wimndowstan Debian'a geçenler, Debiandaki görünümün windowsta olduğu gibi net olmadığından bash ederler.

Aşağıdaki örnekler farklılı göstermektedir.

Menü

 Debian Ekran görünümü Clear-Type yapmak

 Debian Ekran görünümü Clear-Type yapmak

Nautilus

Debian Ekran görünümü Clear-Type yapmak

Debian Ekran görünümü Clear-Type yapmak

Tooltips

 Debian Ekran görünümü Clear-Type yapmak

 Debian Ekran görünümü Clear-Type yapmak

Evolution

 Debian Ekran görünümü Clear-Type yapmak

 Debian Ekran görünümü Clear-Type yapmak

Çözüm:

Öncelikle konfigurasyon dosyanızın bir yedeğini almalısınız.

sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak

sudo gedit /etc/X11/xorg.conf

“Monitor” şeklindeki başlığın altına ve "EndSection" dan hemen önceye aşağıdaki satırlardan kullandığınız çözünürlüğe uygun olanın yanındaki # işağretini kaldırarak eklemelisiniz.

# DisplaySize 270 203 # 1024×768 96dpi
# DisplaySize 338 254 # 1280×960 96dpi
# DisplaySize 338 270 # 1280×1024 96dpi
# DisplaySize 370 277 # 1400×1050 96dpi
# DisplaySize 423 370 # 1600×1400 96dpi

 Debian Ekran görünümü Clear-Type yapmak

Eğer çözünürlüğünüz listede yoksa;

displaysize = (<pixelsize>/96)*25.4

şeklinde basitçe hesaplayabilirsiniz. Mesela 1440x900 için;

(1440/96)*25.4 =381, (900/96)*25.4 =238

Debian'ı yeniden başlattıktan sonra;

xdpyinfo | grep dimensions  

komutu ile aşağıdaki gibi bir sonuç almalısınız; (Her ne kadar ben alamadımsada)

dimensions: 1024×768 pixels (271×203 millimeters)

Benim çözünürlüğüm 1440x900 almam gereken 381x238 milimeters olması lazım ken;

dimensions:    1440x900 pixels (320x200 millimeters)

yukardaki gibi bir sonuç aldım. Ancak bu en son olarak istediğimi elde etmeme engel olmadı.

xdpyinfo | grep resolution

yukardaki komutlada aşağıdaki gibi bir sonuç almanız lazım;

resolution: 96×96 dots per inch

Bense aşağıdaki gibi bir sonuç aldım. Ancak bu en son olarak istediğimi elde etmeme engel olmadı. (Zannederim Wide Screen ekran kullanmamdan kaynaklanıyor)

resolution:    114x114 dots per inch
 

Bu işlemler dpi değerini 96 yapmak için gerekli. Ayrıca  System > Preferences > Apperance > Font  üzerindende aşağıdaki ayarları yapıyoruz;

Debian Ekran görünümü Clear-Type yapmak

Bitstream Vera Sans Roman sizde olmaya bilir, zaten bu font yerine Tahoma kullanacağız ilerde.

Details 'e tıklayıp devam ediyoruz. Aşağıdaki ayarlarıda aynen uyguluyoruz.

Debian Ekran görünümü Clear-Type yapmak

Microsoft Fontlarını Yüklemek

Aşağıdaki komutla Microsoft True Type fontları (Tahoma Hariç) Debian'a yüklüyoruz.

sudo apt-get install msttcorefonts

Daha sonra aşağıdaki komutları veriyoruz

sudo mkdir /usr/share/fonts/truetype/custom

sudo gedit /etc/defoma/hints/custom.hints

son verdiğimiz komutla ekrana boş bir sayfa açılacak, içerisine aşağıdakileri yapıştırıp, kaydedip kapatıyoruz.

category truetype
begin /usr/share/fonts/truetype/custom/tahoma.ttf
 Family = Tahoma
 FontName = Tahoma-Regular
 Encoding = Unicode
 Location = Magyar Dutch Spanish Czech Russian English Catalan Slovak Italian Turkish Danish Slovenian Basque Portuguese German Polish Swedish Norwegian French Finnish Greek
 Charset = ISO8859-1 ISO8859-2 ISO8859-3 ISO8859-4 ISO8859-5 ISO8859-7 ISO8859-9 ISO8859-10 ISO8859-13 ISO8859-14 ISO8859-15 KOI8-R KOI8-U CP1251 VISCII1.1-1 TCVN-5712 ISO10646-1
 UniCharset = ISO8859-1 ISO8859-2 ISO8859-3 ISO8859-4 ISO8859-5 ISO8859-7 ISO8859-9 ISO8859-10 ISO8859-13 ISO8859-14 ISO8859-15 KOI8-R KOI8-U CP1251 VISCII1.1-1 TCVN-5712
 GeneralFamily = SansSerif
 Weight = Medium
 Width = Variable
 Shape = NoSerif Upright
 Foundry = Microsoft
 Priority = 20
end
begin /usr/share/fonts/truetype/custom/tahomabd.ttf
 Family = Tahoma
 FontName = Tahoma-Bold
 Encoding = Unicode
 Location = Magyar Dutch Spanish Czech Russian English Catalan Slovak Italian Turkish Danish Slovenian Basque Portuguese German Polish Swedish Norwegian French Finnish Greek
 Charset = ISO8859-1 ISO8859-2 ISO8859-3 ISO8859-4 ISO8859-5 ISO8859-7 ISO8859-9 ISO8859-10 ISO8859-13 ISO8859-14 ISO8859-15 KOI8-R KOI8-U CP1251 VISCII1.1-1 TCVN-5712 ISO10646-1
 UniCharset = ISO8859-1 ISO8859-2 ISO8859-3 ISO8859-4 ISO8859-5 ISO8859-7 ISO8859-9 ISO8859-10 ISO8859-13 ISO8859-14 ISO8859-15 KOI8-R KOI8-U CP1251 VISCII1.1-1 TCVN-5712
 GeneralFamily = SansSerif
 Weight = Bold
 Width = Variable
 Shape = NoSerif Upright
 Foundry = Microsoft
 Priority = 20
end

Daha sonra aşağıdaki komutları veriyoruz

sudo /usr/bin/defoma-font -v register-all /etc/defoma/hints/custom.hints

sudo dpkg-reconfigure fontconfig

Daha sonra System > Preferences > Apperance > Font menüsünden aşağıdaki gibi fontları Tahoma seçiyoruz.

Debian Ekran görünümü Clear-Type yapmak

Eğer listede Tahomayı bulamazsanız;

194 KB civarındaki tahoma.tff şeklindeki fontu şurdaki gibi bir adresten indirin ve bunu;

/usr/share/fonts/truetype/

adresinde açacağınız bir klasöre kaydedin. Örneğin;

 cp -r ttf_tahoma /usr/share/fonts/truetype/ttf_tahoma

Sonuçta aşağıdaki gibi bir adreste, aşağıdaki gibi bir font olmalı

Debian Ekran görünümü Clear-Type yapmak

fc-cache -fv

Yukardaki komutla eklenen fontun sistemde gözükmesini sağlıyoruz.

Daha sonra Daha sonra System > Preferences > Apperance > Font menüsünden Tahoma fontunu seçiyoruz.

gedit ~/.fonts.conf

yukardaki komutu verip açılan editöre aşağıdaki içerikleri yapıştırıp kaydedip kapatıyoruz.

 

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>

<!-- Give all fonts light hinting and subpixel smoothing -->
<!--
<match target="font">


    <edit mode="assign" name="rgba">
        <const>rgb</const>
    </edit>
    <edit mode="assign" name="hinting">
        <bool>true</bool>
    </edit>
    <edit mode="assign" name="hintstyle">
        <const>hintslight</const>
    </edit>
    <edit mode="assign" name="antialias">
        <bool>true</bool>
    </edit>
</match>
-->

<!--
     <match target="font">


        <test qual="all" name="rgba"><const>unknown</const></test>
           <edit name="rgba" mode="assign"><const>rgb</const></edit>
     </match>
-->

<!--  Do not smooth Fixedsys  -->
<match target="font">
    <test name="family">
        <string>FixedsysTTF</string>
    </test>
    <edit name="antialias">
        <bool>false</bool>
    </edit>
</match>

<!--  Do not smooth Tahoma 8pt and under  -->
<match target="font">
    <test name="family">
        <string>Tahoma</string>
    </test>
    <test compare="less" name="size" qual="any">
        <double>9</double>
    </test>
    <edit name="antialias">
        <bool>false</bool>
    </edit>
</match>

<!--  Do not smooth Times New Roman or Courier New for 12pt and under  -->
<match target="font">
    <test name="family">
        <string>Times New Roman</string>
    </test>
    <test compare="less" name="size" qual="any">
        <double>13</double>
    </test>
    <edit name="antialias">
        <bool>false</bool>
    </edit>
</match>

<match target="font">
    <test name="family">
        <string>Courier</string>
        <string>Courier New</string>
        <string>Courier 10 Pitch</string>
    </test>
    <test compare="less" name="size" qual="any">
        <double>11</double>
    </test>
    <edit name="antialias">
        <bool>false</bool>
    </edit>
</match>

<!-- Do not autohint Courier New, Fixedsys, Tahoma, or Times New Roman -->
<match target="font">
    <test name="family">
        <string>Courier New</string>
        <string>Times New Roman</string>
        <string>Tahoma</string>
        <string>FixedsysTTF</string>
    </test>
    <edit mode="assign" name="hintstyle">
        <const>hintslight</const>
    </edit>
    <edit mode="assign" name="autohint">
        <bool>false</bool>
    </edit>
</match>

<match target="pattern">
            <test qual="any" name="family">
                    <string>Bitstream Vera Sans</string>
            </test>
            <edit name="family" mode="assign">
                    <string>Arial</string>
            </edit>
</match>
    <match target="pattern">
            <test qual="any" name="family">
                    <string>Helvetica</string>
            </test>
            <edit name="family" mode="assign">
                    <string>Arial</string>
            </edit>
</match>
<match target="pattern">
            <test qual="any" name="family">
                    <string>Palatino</string>
            </test>
            <edit name="family" mode="assign">
                    <string>Georgia</string>
            </edit>
</match>
</fontconfig>

 

Benzer işlemi aşağıdaki komut içinde yapıyoruz.

gedit ~/.gtkrc.mine

 

style "user-font"
{
  fontset="-microsoft-tahoma-medium-r-normal-*-10-*-*-*-p-*-*"
}
widget_class "*" style "user-font"

 

Hepsi bu kadar.

 Karşılaştırma örnekleri

Windows

 Debian Ekran görünümü Clear-Type yapmak

Linux

Debian Ekran görünümü Clear-Type yapmak

 

Kaynaklar

www.howtoforge.de/howto/wie-erhalte-ich-scharfe-schriften-auf-einem-gnome-desktop/

ubuntuforums.org/showthread.php

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...