K?v?lc?m Efekti Yap?m?

Foto?raflar?n?zda gerçek bir ate? k?v?lc?m? yaratmak hiç bu kadar basit olmam??t?Foto?raflar?n?zda gerçek bir ate? k?v?lc?m? yaratmak hiç bu kadar basit olmam??t?. Kolay bir ?ekilde a?a??daki a?amalar? takip ederek bunu ö?reneceksiniz.
?lk önce bir doküman aç?n ve arka plan?n?z?n siyah olmas?na özen gösterin. Açt???n?z bo? Layer’ a Brush bölümünden beyaz bir damla olu?turun (Damla bulamiyorsan?z yuvarlak?ms? bir ?ekil de seçebilirsiniz ama düzgün olmas? için damla seçmeniz tavsiye edilir.). Seçtikten sonra brush bölümündeki hardness özelli?ini %50’ye getirin.
Sonra araçlar bölümünden Smudge Tool’ a t?klay?n ve beyaz damla
veya daireyi da??t?r bir ?ekilde üzerinden geçin. Resimdeki gibi gözükmesine özen gösterin.

Son i?lem olarak Layer > New Adjustment Layer > Color Balance seçip Color Balance penceresinin alt?ndaki Highlights seçene?inden ayarlar? resimdeki gibi yap?n.

Tekrar ayn? pencerede bu sefer Shadows secene?ini t?klayarak ayarlari resimdeki hale getirin ve OK tu?una bast?ktan sonra i?lem tamamlanm?? demektir.Art?k yapt???n?z k?v?lc?mlarla güzel ?eyler yapabileceksiniz.

 

Kaynak www.photoshopmagazin.com/sources/sourceDetail.asp

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...