Renkli Resimi Siyah Beyaz Yap?p, Bir Bölümünü Renklendirmek

Eminim reklamlar veya buna benzer çal??malardaki foto?raflarda renkleri maskelendirme yöntemi ile kar??la?m??s?n?zd?r. Bu tip efektleri yapman?n birçok yolu var. Bu yöntemlerden basit bir tanesi ise a?a??daki gibidir

Renkleri Maskelendirme

Önce efekti hangi foto?raf üzerinde uygulamak isteyece?inize karar verip Photoshop program?nda açiyorsunuz. Tabi ki her türlü foto?raf için bu efekti uygulayamazs?n?z bu yüzden seçece?iniz foto?raf?n a?a??daki örnek tarz?nda olmas?n? tavsiye ediyorum.?lk ad?m olarak foto?rafa, layers (katmanlar) bölümünün alt?nda bulunan adjustment layer ?  seçip , ordan Hue/Saturtation'i ekliyorsunuz. Ayarlar penceresi aç?ld???nda di?erleri hariç Saturtation 'i -100 yapiyorsunuz.

Resim siyah beyaz oldu?unda eklemi? oldu?umuz adjustment layer üzerine gelip maskelenmi? bölümü seçiyoruz.Sonra brush (boyama) arac?n? siyah renkle seçerek foto?rafda görünmesi istedi?iniz renk k?sm?n? boyuyorsunuz. Görünmesini istemedi?iniz boyamalar?n?z? ise beyaz brush ile silebiliyorsunuz.

Filtrelerden Gaussian blur, Crystallize gibi efektleri kullanarak da bu tip oynamalar yap?labilir.

Kaynak www.photoshopmagazin.com/sources/sourceDetail.asp
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...