Excel Formüllerin İngilizce Karşılıkları

Türkçe İngilizce Kategori
ACOS ACOS Matematik ve Trigonometri
ACOSH ACOSH Matematik ve Trigonometri
ADRES ADDRESS Arama ve Başvuru
AİÇVERİMORANI XIRR Finansal
ALANSAY AREAS Arama ve Başvuru
ALTTOPLAM SUBTOTAL Matematik ve Trigonometri
AMORDEGRC AMORDEGRC Finansal
AMORLINC AMORLINC Finansal
ANA_PARA_ÖDEMESİ PPMT Finansal
ASİNH ASINH Matematik ve Trigonometri
AŞAĞIYUVARLA ROUNDDOWN Matematik ve Trigonometri
ATAN ATAN Matematik ve Trigonometri
ATAN2 ATAN2 Matematik ve Trigonometri
ATANH ATANH Matematik ve Trigonometri
AY MONTH Tarih ve Saat
AZALANBAKİYE DB Finansal
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY COUNTA İstatistiksel
BAĞ_DEĞ_SAY COUNT İstatistiksel
BASIKLIK KURT İstatistiksel
BD PV Finansal
BESINIR GESTEP Mühendislik
BESSELI BESSELI Mühendislik
BESSELJ BESSELJ Mühendislik
BESSELK BESSELK Mühendislik
BESSELY BESSELY Mühendislik
BETADAĞ BETADIST İstatistiksel
BETATERS BETAINV İstatistiksel
BIN2DEC BIN2DEC Mühendislik
BIN2HEX BIN2HEX Mühendislik
BIN2OCT BIN2OCT Mühendislik
BİLGİ INFO Bilgi
BİNOMDAĞ BINOMDIST İstatistiksel
BİRLEŞTİR CONCATENATE Metin
BOŞLUKSAY COUNTBLANK İstatistiksel
BÖLÜM QUOTIENT Matematik ve Trigonometri
BUGÜN TODAY Tarih ve Saat
BUL FIND Metin
BÜYÜK LARGE İstatistiksel
BÜYÜKHARF UPPER Metin
BÜYÜME GROWTH İstatistiksel
COS COS Matematik ve Trigonometri
COSH COSH Matematik ve Trigonometri
ÇARPIKLIK SKEW İstatistiksel
ÇARPIM PRODUCT Matematik ve Trigonometri
ÇARPINIM FACT Matematik ve Trigonometri
ÇEVİR CONVERT Mühendislik
ÇİFT EVEN Matematik ve Trigonometri
ÇİFTAZALANBAKİYE DDB Finansal
ÇİFTFAKTÖR FACTDOUBLE Mühendislik
ÇİFTMİ ISEVEN Bilgi
ÇOKTERİMLİ MULTINOMIAL Matematik ve Trigonometri
D_İÇ_VERİM_ORANI MIRR Finansal
DA SLN Finansal
DAB VDB Finansal
DAKİKA MINUTE Tarih ve Saat
DAMGA CHAR Metin
DÇARP MMULT Matematik ve Trigonometri
DEC2BIN DEC2BIN Mühendislik
DEC2HEX DEC2HEX Mühendislik
DEC2OCT DEC2OCT Mühendislik
DEĞER PRICE Finansal
DEĞERİND PRICEDISC Finansal
DEĞERVADE PRICEMAT Finansal
DEĞİL NOT Mantıksal
DEĞİŞTİR REPLACE Metin
DELTA DELTA Mühendislik
DERECE DEGREES Matematik ve Trigonometri
DETERMİNANT MDETERM Matematik ve Trigonometri
DEVRESEL_ÖDEME PMT Finansal
DEVRİK_DÖNÜŞÜM TRANSPOSE Arama ve Başvuru
DİZEY_TERS MINVERSE Matematik ve Trigonometri
DOĞRU TRUE Mantıksal
DOLAYLI INDIRECT Arama ve Başvuru
DOT LINEST İstatistiksel
DÖRTTEBİRLİK QUARTILE İstatistiksel
DÜŞEYARA VLOOKUP Arama ve Başvuru
EBOŞSA ISBLANK Bilgi
EĞER IF Mantıksal
EĞERSAY COUNTIF İstatistiksel
EĞİLİM TREND İstatistiksel
EĞİM SLOPE İstatistiksel
EHATA ISERR Bilgi
EHATALIYSA ISERROR Bilgi
ELEMAN CHOOSE Arama ve Başvuru
EMANTIKSALSA ISLOGICAL Bilgi
EMETİNDEĞİLSE ISNONTEXT Bilgi
EMETİNSE ISTEXT Bilgi
ENÇOK_OLAN MODE İstatistiksel
EREFSE ISREF Bilgi
ESAYIYSA ISNUMBER Bilgi
ETKİN EFFECT Finansal
ETOPLA SUMIF Matematik ve Trigonometri
EYOKSA ISNA Bilgi
FAİZ_ORANI RATE Finansal
FAİZORANI INTRATE Finansal
FAİZTUTARI IPMT Finansal
FDAĞ FDIST İstatistiksel
FISHER FISHER İstatistiksel
FISHERTERS FISHERINV İstatistiksel
FTERS FINV İstatistiksel
FTEST FTEST İstatistiksel
GAMADAĞ GAMMADIST İstatistiksel
GAMALN GAMMALN İstatistiksel
GAMATERS GAMMAINV İstatistiksel
GD FV Finansal
GDPROGRAM GDPROGRAM Finansal
GEOORT GEOMEAN İstatistiksel
GERÇEKFAİZ ACCRINT Finansal
GERÇEKFAİZV ACCRINTM Finansal
GETİRİ RECEİVED Finansal
GÜN DAY Tarih ve Saat
GÜN360 DAYS360 Tarih ve Saat
GÜVENİRLİK CONFIDENCE İstatistiksel
HAFTANINGÜNÜ WEEKDAY Tarih ve Saat
HAFTASAY WEEKNUM Tarih ve Saat
HARORT HARMEAN İstatistiksel
HATA.TİPİ ERROR.TYPE Bilgi
HATAİŞLEV ERF Mühendislik
HEX2BIN HEX2BIN Mühendislik
HEX2DEC HEX2DEC Mühendislik
HEX2OCT HEX2OCT Mühendislik
HİPERGEOMDAĞ HYPGEOMDIST İstatistiksel
HTAHDEĞER TBILLPRICE Finansal
HTAHEŞ TBILLEQ Finansal
HTAHÖDEME TBILLYIELD Finansal
HÜCRE CELL Bilgi
ISPMT ISPMT Finansal
İÇ_VERİM_ORANI IRR Finansal
İNDİRİM DISC Finansal
İNDİS INDEX Arama ve Başvuru
İŞARET SIGN Matematik ve Trigonometri
İŞGÜNÜ WORKDAY Tarih ve Saat
KAÇINCI MATCH Arama ve Başvuru
KAREKÖK SQRT Matematik ve Trigonometri
KAREKÖKPİ SQRTPI Matematik ve Trigonometri
KARMAŞIK COMPLEX Mühendislik
KAYDIR OFFSET Arama ve Başvuru
KESMENOKTASI INTERCEPT İstatistiksel
KIRP TRIM Metin
KIRPORTALAMA TRIMMEAN İstatistiksel
KİKAREDAĞ CHIDIST İstatistiksel
KİKARETERS CHIINV İstatistiksel
KİKARETEST CHITEST İstatistiksel
KOD CODE Metin
KOMBİNASYON COMBIN Matematik ve Trigonometri
KORELASYON CORREL İstatistiksel
KOVARYANS COVAR İstatistiksel
KÖPRÜ HYPERLINK Arama ve Başvuru
KRİTİKBİNOM CRITBINOM İstatistiksel
KUPONGÜN COUPDAYS Finansal
KUPONGÜNBD COUPDAYBS Finansal
KUPONGÜNDSK COUPDAYSNC Finansal
KUPONGÜNÖKT COUPPCD Finansal
KUPONGÜNSKT COUPNCD Finansal
KUPONSAYI COUPNUM Finansal
KUVVET POWER Matematik ve Trigonometri
KÜÇÜK SMALL İstatistiksel
KÜÇÜKHARF LOWER Metin
KYUVARLA MROUND Matematik ve Trigonometri
LİRA DOLLAR Metin
LİRAKES DOLLARFR Finansal
LİRAON DOLLARDE Finansal
LN LN Matematik ve Trigonometri
LOG LOG Matematik ve Trigonometri
LOG10 LOG10 Matematik ve Trigonometri
LOGNORMDAĞ LOGNORMDIST İstatistiksel
LOGTERS LOGINV İstatistiksel
LOT LOGEST İstatistiksel
M T Metin
MAK MAX İstatistiksel
MAKA MAXA İstatistiksel
MBUL SEARCH Metin
METNEÇEVİR TEXT Metin
MİN MIN İstatistiksel
MİNA MINA İstatistiksel
MOD MOD Matematik ve Trigonometri
MSÜRE MDURATION Finansal
MUTLAK ABS Matematik ve Trigonometri
NBD NPV Finansal
NEGBİNOMDAĞ NEGBINOMDIST İstatistiksel
NOMİNAL NOMINAL Finansal
NORMDAĞ NORMDIST İstatistiksel
NORMSDAĞ NORMSDIST İstatistiksel
NORMSTERS NORMSINV İstatistiksel
NORMTERS NORMINV İstatistiksel
NSAT TRUNC Matematik ve Trigonometri
OBEB GCD Matematik ve Trigonometri
OCT2BIN OCT2BIN Mühendislik
OCT2DEC OCT2DEC Mühendislik
OCT2HEX OCT2OCT Mühendislik
OKEK LCM Matematik ve Trigonometri
OLASILIK PROB İstatistiksel
ORTALAMA AVERAGE İstatistiksel
ORTALAMAA AVERAGEA İstatistiksel
ORTANCA MEDIAN İstatistiksel
ORTSAP AVEDEV İstatistiksel
ÖDEME YIELD Finansal
ÖDEMEİND YIELDDISC Finansal
ÖDEMEVADE YIELDMAT Finansal
ÖZDEŞ EXACT Metin
ÖZETVERİAL GETPIVOTDATA Arama ve Başvuru
PARÇAAL MID Metin
PEARSON PEARSON İstatistiksel
PERMÜTASYON PERMUT İstatistiksel
PI Matematik ve Trigonometri
POISSON POISSON İstatistiksel
RADYAN RADIANS Matematik ve Trigonometri
RANK RANK İstatistiksel
RASTGELEARADA RANDBETWEEN Matematik ve Trigonometri
RKARE RSQ İstatistiksel
ROMEN ROMAN Matematik ve Trigonometri
S N Bilgi
S_SAYI_ÜRET RAND Matematik ve Trigonometri
SAAT HOUR Tarih ve Saat
SAĞDAN RIGHT Metin
SANAL IMAGINARY Mühendislik
SANBAĞ_DEĞİŞKEN IMARGUMENT Mühendislik
SANBÖL IMDIV Mühendislik
SANCOS IMCOS Mühendislik
SANÇARP IMPRODUCT Mühendislik
SANÇIKAR IMSUB Mühendislik
SANEŞLENEK IMCONJUGATE Mühendislik
SANGERÇEK IMREAL Mühendislik
SANİYE SECOND Tarih ve Saat
SANKAREKÖK IMSQRT Mühendislik
SANKUVVET IMPOWER Mühendislik
SANLN IMLN Mühendislik
SANLOG10 IMLOG10 Mühendislik
SANLOG2 IMLOG2 Mühendislik
SANMUTLAK IMABS Mühendislik
SANSIN IMSIN Mühendislik
SANTOPLA IMSUM Mühendislik
SANÜS IMEXP Mühendislik
SAPKARE DEVSQ İstatistiksel
SATIR ROW Arama ve Başvuru
SATIRSAY ROWS Arama ve Başvuru
SAYIDÜZENLE FIXED Metin
SAYIYAÇEVİR VALUE Metin
SERİAY EDTE Tarih ve Saat
SERİTARİH EOMONTH Tarih ve Saat
SERİTOPLA SERIESSUM Matematik ve Trigonometri
SIKLIK FREQUENCY İstatistiksel
SİN SIN Matematik ve Trigonometri
SİNH SINH Matematik ve Trigonometri
SOLDAN LEFT Metin
STANDARTLAŞTIRMA STANDARDIZE İstatistiksel
STDSAPMA STDEV İstatistiksel
STDSAPMAA STDEVA İstatistiksel
STDSAPMAS STDEVP İstatistiksel
STDSAPMASA STDEVPA İstatistiksel
STHYX STEYX İstatistiksel
SÜRE DURATION Finansal
SÜTUN COLUMN Arama ve Başvuru
SÜTUNSAY COLUMNS Arama ve Başvuru
ŞİMDİ NOW Tarih ve Saat
TABANAYUVARLA FLOOR Matematik ve Trigonometri
TAHMİN FORECAST İstatistiksel
TAKSİT_SAYISI NPER Finansal
TAMİŞGÜNÜ NETWORKDAYS Tarih ve Saat
TAMSAYI INT Matematik ve Trigonometri
TAN TAN Matematik ve Trigonometri
TANH TANH Matematik ve Trigonometri
TARİH DATE Tarih ve Saat
TARİHSAYISI DATEVALUE Tarih ve Saat
TAVANAYUVARLA CEILING Matematik ve Trigonometri
TDAĞ TDIST İstatistiksel
TEK ODD Matematik ve Trigonometri
TEKMİ ISODD Bilgi
TEKSDEĞER ODDLPRICE Finansal
TEKSÖDEME ODDLYIELD Finansal
TEKYDEĞER ODDFPRICE Finansal
TEKYÖDEME ODDFYIELD Finansal
TEMİZ CLEAN Metin
TOPANAPARA CUMPRINC Finansal
TOPKARE SUMSQ Matematik ve Trigonometri
TOPLA SUM Matematik ve Trigonometri
TOPLA.ÇARPIM SUMPRODUCT Matematik ve Trigonometri
TOPÖDENENFAİZ CUMIMPT Finansal
TOPX2AY2 SUMX2PY2 Matematik ve Trigonometri
TOPX2EY2 SUMX2MY2 Matematik ve Trigonometri
TOPXEY2 SUMXMY2 Matematik ve Trigonometri
TTERS TINV İstatistiksel
TTEST TTEST İstatistiksel
TÜMHATAİŞLEV ERFC Mühendislik
TÜR TYPE Bilgi
UZUNLUK LEN Metin
ÜS EXP Matematik ve Trigonometri
ÜSTELDAĞ EXPONDIST İstatistiksel
VAL DGET Veritabanı
VAR VAR İstatistiksel
VARA VARA İstatistiksel
VARS VARP İstatistiksel
VARSA VARPA İstatistiksel
VE AND Mantıksal
VSEÇÇARP DPRODUCT Veritabanı
VSEÇMAK DMAX Veritabanı
VSEÇMİN DMIN Veritabanı
VSEÇORT DAVERAGE Veritabanı
VSEÇSAY DCOUNT Veritabanı
VSEÇSAYDOLU DCOUNTA Veritabanı
VSEÇSTDSAPMA DSTDEV Veritabanı
VSEÇSTDSAPMAS DSTDEVP Veritabanı
VSEÇTOPLA DSUM Veritabanı
VSEÇVAR DVAR Veritabanı
VSEÇVARS DVARP Veritabanı
WEIBULL WEIBULL İstatistiksel
YADA OR Mantıksal
YANLIŞ FALSE Mantıksal
YAT SYD Finansal
YATAYARA HLOOKUP Arama ve Başvuru
YAZIM.DÜZENİ PROPER Metin
YERİNEKOY SUBSTITUTE Metin
YIL YEAR Tarih ve Saat
YILORAN YEARFRAC Tarih ve Saat
YİNELE REPT Metin
YOKSAY NA Bilgi
YUKARIYUVARLA ROUNDUP Matematik ve Trigonometri
YUVARLA ROUND Matematik ve Trigonometri
YÜZDEBİRLİK PERCENTILE İstatistiksel
YÜZDERANK PERCENTRANK İstatistiksel
ZAMAN TIME Tarih ve Saat
ZAMANSAYISI TIMEVALUE Tarih ve Saat
ZTEST ZTEST İstatistiksel

 

Kaynak

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...