Css Stillerinin Nesneyi Etkileme Yolları Ve Sırası, Diez, Nokta, Yıldız, Class Css De Neyi İfade Eder.

Css stillerinin nesneyi etkileme yolları ve sıraları: (#), (.), (*), (class) CSS de nasıl kullanılır bu başlık altında bulabilirsiniz.

Css Nedir?

HTML bize metin biçimlendirme alanında çok geniş olanaklar sunar. CSS, uzun yazılışıyla Cascading Style Sheets, veya Türkçesiyle Stil şablonları ise bunu bir adım daha öteye götürür, bize sayfalarımız için global şablonlar hazırlama olanağı verdiği gibi, tek bir harfin stilini; yani renk, font, büyüklük gibi özelliklerini değiştirmek için de kullanılabilir. Bu tekniğin en önemli özelliği kullanımındaki bu esnekliğidir.

Bir web sayfası içerisinde zaten estetik kuralları gereği yüzlerce renk ve font kullanmayız. Genelde birbiriyle uyumlu birkaç renk ve birkaç font kullanırız ki, bunları her sayfada ayrı ayrı tekrar belirtmek yerine CSS yardımıyla bir sefer tanımlayıp bütün web sayfamızda kullanabiliriz.Bu şekilde güncelleme yaparken de onlarca sayfayı değiştirmekten kurtuluruz.

CSS kodları HTML kodlarının içine yazılırlar. Türüne göre body veya head bölümlerinde yer alabilirler. Bunların dışında harici CSS dosyaları oluşturulup bunlar gerektiğinde HTML belgesi içerisinde çağırılabilirler.

Hemen hemen her konuda olduğu gibi CSS konusunda da Microsoft Internet Explorer,Firefox,Netscape,Opera vs. farklı yorumlar ortaya koyarlar. Bu noktada her iki browser'ın da aynı/benzer yorumlayacağı kodlar yazmak en uygunudur.

Css Türleri:

CSS türleri üç tanedir: Yerel (in-line) CSS, Genel CSS ve Harici CSS

Yerel stil şablonu, sadece sayfa içerisinde tanımlandığı yerde geçerlidir. Buna karşılık genel stil şablonu tüm sayfayı kapsar. Harici stil şablonu ise '.css' uzantılı bir dosya olarak kaydedilir, kullanılacağı sayfalarda çağırılmak suretiyle tüm web sitesini kapsayabilir. Şimdi bu türleri teker teker tanıyalım ve örnekler yazalım.

1-Yerel Stil Şablonu:

Yerel stil şablonları HTML belgesinin body bölümüne yazılırlar. Sadece bir kereliğine, yazıldıkları yerde etkili olurlar.

Örnek Kod:

<html>
<head>
<title>Yerel CSS</title>
</head>
<body>
<h2>DijitalDers</h2>
<h1 style="color:teal ;font-size:15">DijitalDers</h1>
<h1 style="color:red ;font-size:20">DijitalDers</h1>
<h2>DijitalDers</h2>
</body>
</html>

Önizleme:

 Css Stillerinin Nesneyi Etkileme Yolları Ve Sırası, , ., , Class Css De Neyi İfade Eder.

 

Yukarıdaki örnekte yazdığımız ilk kelime normal , ikincisi ve üçüncüsü ise belirtilen renkte ve boyutta görünecek. 4. kelime ise tekrar normal görünecek, bu da yerel şablonların bir kerelik olduğunu ispatlıyor.

2-Genel Stil Şablonları

Yerel Stil şablonlarının aksine genel şablonlar, HTML belgesinin head bölümüne yazılırlar ve belgenin tümünü etkilerler.

Örnek Kod:

<html>
<head>
<title>Genel CSS</title>
<style type="text/css">
<!--
h1 {color:teal; font-size:18}
-->
</style>
</head>
<body>
<h1>DijitalDers</h1>
<h1>DijitalDers</h1>
<h1>DijitalDers</h1>
</body>
</html>

Önizleme:

Css Stillerinin Nesneyi Etkileme Yolları Ve Sırası, , ., , Class Css De Neyi İfade Eder.

Birinci örneği bu sefer genel şablon kullanarak yazdık, sonuçta üç kelime de şablonda belirttiğimiz özelliklerle görüntülendi. Burada browser'a bir style dökümanı yazmaya başlayacağımızı <style type="text/css"> ifadesiyle belirttik. Aynı şekilde </style> etiketi de şablon dökümanının bittiğini gösterir. Aradaki '<!--' ve' -->' ifadeleri kodlarımızı CSS bilmeyen eski sürüm browser'lardan saklamaya yarar.

 

3-Harici Stil Şablonları

CSS 'in sizi büyük bir yükten, yani her sayfa için ayrı ayrı kod yazmaktan kurtaran türü harici stil şablonlarıdır. Bu teknikte önce bir stil dosyası oluşturulur, sonra bu stilin kullanılacağı sayfaların başında çağırılır. Aşağıdaki örneğe bakarak bu tekniği daha iyi anlayabilirsiniz.

Bu kodları ilkstil.css adıyla kaydedin 

Örnek Kod:

h1 {font-size:15; color:maroon}
h2 {font-size:25; color:silver}
h3 {font-size:35; color:red}

  Sonra bu HTML kodlarını yazıp ilkstil.css ile aynı dizine kaydedin.

 Örnek Kod:

<html>
<head>
<title>Harici CSS </title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ilkstil.css">
</head>
<body>
<h1>DijitalDers</h2>
<h2>DijitalDers</h2>
<h3>DijitalDers</h2>
</body>
</html>

Önizleme:

Css Stillerinin Nesneyi Etkileme Yolları Ve Sırası, , ., , Class Css De Neyi İfade Eder.

HTML kodlarının 4. satırında gördüğünüz ve <link rel="stylesheet" type= "text/css" href= "stilDosyası.css"> şeklinde genelleştirilebilecek ifade tahmin edeceğiniz gibi harici stil dosyasını çağırmak için kullanılır.

SEÇİCİLER(SELECTORS) NEDİR?

Seçiciler(Selectors) bize oluşturduğumuz <h1>, <h2> ... gibi etiketlerin mevuct özelliklerini aynı bırakarak onlara yeni özellikler ekleme olanağı verdiği gibi istediğimiz bir kelimeye style özellikleri atayıp istediğimiz zaman çağırmamızı da sağlarlar.

Id Selectors(Id Seçicileri)

Sınıf seçicileri head bölümünde tanımlanırlar. Seçicinin keyfi isminin başına Sharp(#) işareti konur, ve takip eden köşeli parantezlerin arasına stil özellikleri yazılır.

 Örnek Kod:

<html>
<head>
<title>Id seçicileri</title>
<style type="text/css">
<!--
#idSecici1{
background:teal;
color:white;
font-weight:bold;
font-family:arial;
}
#idSecici2{
background:green;
color:blue;
font-weight:bold;
font-family:tahoma;
}
-->
</style>
</head>
<body>
<div id="idSecici1">DijitalDers</div>
<div id="idSecici2">DijitalDers</div>
</body>
</html>

Önizleme:

Css Stillerinin Nesneyi Etkileme Yolları Ve Sırası, , ., , Class Css De Neyi İfade Eder.

Class Selectors(Sınıf Seçicileri)

Orneğin bir <h1> etikti tanımladınız, fakat sayfanın bazı yerlerinde bu etiketin 'color' parametresinin değeri 'red' olsun, fakat geri kalanlar aynı kalsın istiyorsunuz. Bunu sınıf seçicileriyle yapabilirsiniz.

 Örnek Kod:

<html>
<head>
<title>Sınıf seçicileri</title>
<style type="text/css">
<!--
h1 {
background:teal;
color:white;
font-weight:bold;
font-family:arial;
}
h1.kirmizi{color:red}
-->
</style>
</head>
<body>
<h1>DijitalDers</h1>
<h1 class="kirmizi">DijitalDers</h1>
</body>
</html>

Önizleme:

Css Stillerinin Nesneyi Etkileme Yolları Ve Sırası, , ., , Class Css De Neyi İfade Eder.

Sınıf seçicileri genel olarak da tanımlanabilirler.Bu işlem için "." işareti kullanılır

 Örnek Kod:

<html>
<head>
<title>Genel Sınıf seçicileri</title>
<style type="text/css">
<!--
.kirmizi{color:red}
.mavi{color:blue}
-->
</style>
</head>
<body>
<h1>Dijitalders</h1>
<h1 class="kirmizi">DijitalDers</h1>
<h2 class="mavi">DijitalDers</h1>
</body>
</html>

Önizleme:

Css Stillerinin Nesneyi Etkileme Yolları Ve Sırası, , ., , Class Css De Neyi İfade Eder.

 

General Selectors(Genel Seçiciler)

Genel Seçiciler bir elementi bütüne uygulamak için kullanılır bu işlem için * işareti kullanılır. Aşağıdaki kod tüm elementleri kırmızı yapacaktır.

 Örnek Kod:

<html>
<head>
<title>Genel Seçiciler</title>
<style type="text/css">
<!--
* { color:red;}
-->
</style>
</head>
<body>
<h1>Dijitalders</h1>
<h1>DijitalDers</h1>
<h2>DijitalDers</h1>
</body>
</html>

 

Önizleme:

Css Stillerinin Nesneyi Etkileme Yolları Ve Sırası, , ., , Class Css De Neyi İfade Eder.

Hazırlayan Mehmet EMEK

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...