Statik Alanlar

static degişken örneği
public class Nesne {
//public int x ; asagidaki x tanimli olmadığından hata verir
public static int x;
public int y ;

    public static void ekranaBas(Nesne StatikDegisken ) {
    System.out.println("StatikDegisken.x = " + StatikDegisken.x + " StatikDegisken.y = " + StatikDegisken.y );
    }

    public static void main(String args[]) {
    Nesne YeniNesneBir = new Nesne();
    Nesne YeniNesneIki = new Nesne();

    x = 10 ;
    // YeniNesneBir.x = 10 ; // x = 10 ile ayni etkiyi yapar
    // YeniNesneIki.x = 10 ; // x = 10 ile ayni etkiyi yapar

    YeniNesneBir.y = 2 ;
    YeniNesneIki.y = 8;

    ekranaBas(YeniNesneBir);
    ekranaBas(YeniNesneIki);
    }
}
 
static yordamlar(fonksiyonlar)
 
public class StatikTest {
    public static void hesapla(int a , int b) {
    /*static yordam doğrudan nesneye ait bir yordamı çağıramaz */
     //islemYap(a,b); // !Hata!
    }
    public void islemYap(int a , int b) {
    /*doğru , nesneye ait bir yordam, static bir yordamı çağırabilir*/
    hesapla(a,b);
    }
   
    public static void main(String args[]) {
        hesapla(4,5); // static fonksiyondan static fonksiyon çağrılabilir
        islemYap(3,4); // static fonksiyondan static olmayan fonksiyon çağrılamaz
                        //Bu çağrıyı yapabilmek için nesne oluşturmak lazım.
    }
}

  Statik Alanlar

static main fonksiyonundan bir başka nesne içerisindeki static fonksiyona erişim
 
class Toplama {
    public static double topla(double a , double b ) { //static
    double sonuc = a + b ;
    return sonuc ;
    }
}

public class ToplamaIslemi {
    public static void main(String args[]) { //static
       
        if (args.length < 2) {
        System.out.println("Ltf iki adet sayi giriniz");
        System.exit(-1); // uygulama sonlanacaktır
        }
       
    double a = Double.parseDouble(args[0]);
    double b = Double.parseDouble(args[1]);
   
    double sonuc = Toplama.topla(a,b); // Nesne oluşturmadan erişim
    System.out.println("Sonuc : " + sonuc );
    }
}
 
 
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...