Javada Diziler

Javada DizilerJavada Dizi(array)  oluşturmak için:

int[] list1=new int[] kodunu yazarız.

Ayrıca int list1[]=new int[] yazdığımızda da aynı işi yapmış oluruz.

Ayrıca Array içerisindeki elemanlar aynı türden olmak zorundadırlar.

int tipinde oluşturduğumuz bir array"e double tipinde bir veri ekleyemeyiz.

Kısaca içerisinde 5 veri bulunan bir array  oluşturmak için ;

int [] list1=new int[5] kodunu yazarız.

Bu kodu yazdığımızda sadece array  oluşur, array  içine verileri atadığımız zamana kadar sadece array içinde kaç veri olacağını tanımlamış oluruz.

Array uzunluğunu list1.length ile elde ederiz. Buradan alacağımız değer, list1 için 5"dir.

Javada arrayi tanımladığımız zaman uzunluğunu ileride değiştiremeyiz. Bu yüzdendir ki Javada Arrayi tanımladığımız zaman length değeride otomatik olarak oluşur.

Şimdiye kadar SADECE arrayi deklare ettik ama değer atamadık.

Değer atamak için...

int[] list1={12,43,123,45,76} dediğimizde arrayin içine 5 değer atamış oluruz. list1.length değeride bize array uzunluğunu verir, yani 5.

String arrayi oluşturmak için String[] list1={"Bir","iki","üç"} şeklinde yazarız.

NOT:
int list1[]=new int[] ve int list1={12,43,123,45,76} aynı programa yazamayız.Çünkü iki kodda list1 arrayini oluşturur.Duplicate variable yani ikinci aynı değişken hatası alırız!

list [2]=123 ; dür çünkü array  0"dan başlar ve array  uzunluğunun bir eksisine kadar devam eder.Dolayısı ile;

list1[0]=12;
list1[1]=43;
list1[2]=123;
list1[3]=45;
list1[4]=76;
dır.

public class ArrayListesi
{
final static int LIMIT = 15;
final static int CARPIM= 10;

public static void main (String[] args)
{

int
[] list = new int[LIMIT]; // Arrayin değerlerini atıyoruz

for (int index = 0; index < LIMIT; index++)
list[index] = index * CARPIM;
list[5] = 999; // bir arrayin değerini değiştirdik

for
(int index = 0; index < LIMIT; index++)
System.out.print (list[index] + " ");
System.out.println ();
}
}
Çıktısı :
0 10 20 30 40 999 60 70 80 90 100 110 120 130 140 "dır.list[5]=999 diyerek arraydeki bir değeri değiştirdik


Şimdiye kadar Array nasıl yapılır onu öğrendik.

 Javada tanımlı bir diğer listeleme şeklide ArrayList(nesnelerden oluşan dizi)"dir.

Bir String ArrayListi oluşturmak için;

ArrayList<String> list2=new ArrayList<String>();

yazarız.

Listemize eklemeler yapmak için;

String s;

s="Bilgi güncelleme";
add.list2(s);

s="Şifre değiştirme";
add.list2(s);

s="Tercihlerim";
add.list2(s);


Daha kısa bir şekilde ekleme yapmak için ise;

list2.add(new String("Yardım"));

Arraylistin uzunluğunu ise list2.size() ile öğreniriz.

Örneğin listemizdeki "Tercihlerim" nesnesini elde etmek için ; 

String text=list2.get(2) ;  yazarız.


Tamsayı içeren Arraylist için ise;

ArrayList<Integer> list2=new ArrayList<Integer>();  yazarız.

Şimdi ise array ile Arralist arasındaki en önemli farkları inceleyelim.

Oluşturduğumuz veri, hafızada yerini alır. ArrayListi oluşturduğumuz zaman, hafızada ArrayList için oluşturuduğumuz yerden verinin bulunduğu adrese point connection olur. Yani ArrayListten verinin değerini değiştiremeyiz.Verinin değerini değiştirmek için variable"dan değiştirmemiz gerekir.Ama arrayde durum farklıdır. Çünkü atadığımız değer,direkt arrayin içine atanır.

Bu olayı kısaca, ArrayList"de ilgili nesnelerin kendileri değil, bu nesnelere bağlı olan referanslar durur şeklinde açıklayabiliriz.

Burak Demiröz

Alıntıdır
www.bilgininadresi.net
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...