Buton Kullanımı

Buton Kullanımı
namespace _4_DördüncüUygulama
{
    /// <summary>
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void TB_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            //MessageBox.Show(TbSayı1.Text + TbSayı2.Text);

            int sayı1 = int.Parse(TbSayı1.Text);
            int sayı2 = int.Parse(TbSayı2.Text);
            int t = sayı1 + sayı2;
            //MessageBox.Show(t.ToString());
            //MessageBox.Show($"{sayı1} + {sayı2} = {t}");
            Txtsonuç.Text = $"{sayı1} + {sayı2} = {t}";
        }

        private void TbÇık_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            //MessageBox.Show(TbSayı1.Text + TbSayı2.Text);

            int sayı1 = int.Parse(TbSayı1.Text);
            int sayı2 = int.Parse(TbSayı2.Text);
            int t = sayı1 - sayı2;
            //MessageBox.Show(t.ToString());
            //MessageBox.Show($"{sayı1} - {sayı2} = {t}");
            Txtsonuç.Text = $"{sayı1} - {sayı2} = {t}";
        }

        private void TbÇark_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            //MessageBox.Show(TbSayı1.Text + TbSayı3.Text);

            int sayı1 = int.Parse(TbSayı1.Text);
            int sayı2 = int.Parse(TbSayı2.Text);
            int t = sayı1 * sayı2;
            //MessageBox.Show(t.ToString());
            //MessageBox.Show($"{sayı1} * {sayı2} = {t}");
            Txtsonuç.Text = $"{sayı1} * {sayı2} = {t}";
        }

        private void TbBöl_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            //MessageBox.Show(TbSayı1.Text + TbSayı3.Text);

            int sayı1 = int.Parse(TbSayı1.Text);
            int sayı2 = int.Parse(TbSayı2.Text);
            int t = sayı1 / sayı2;
            //MessageBox.Show(t.ToString());
            //MessageBox.Show($"{sayı1} / {sayı2} = {t}");
            Txtsonuç.Text = $"{sayı1} / {sayı2} = {t}";
        }

        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            Txtsonuç.Text = (TbSayı1.Text + TbSayı2.Text);
        }
    }
    }
 
 
 
 

Örnek 2

Buton Kullanımı

?using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace buton_basma
{
    /// <summary>
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }
        ushort sayac;
        ushort sayac2;

        private void buton_bas_MouseDoubleClick(object sender, MouseButtonEventArgs e)
        {
            sayac += 1;
            tb_sayac.Text = (sayac.ToString());
        }

        private void buton_bas_Copy_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            sayac2 += 1;
            tb_sayac_Copy.Text = (sayac2.ToString());
        }
    }
}

 

Örnek Arkaplan Değiştrime Uygulaması

Buton Kullanımı

?using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace arkaplan_değiştirme
{
    /// <summary>
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void haktan1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            haktan5.Background = Brushes.Red;
        }

        private void haktan2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            haktan5.Background = Brushes.Blue;
        }

        private void haktan3_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            haktan5.Background = Brushes.Green;

        }

        private void haktan4_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            haktan5.Background = Brushes.BlueViolet;
        }

        private void haktan5_MouseDoubleClick(object sender, MouseButtonEventArgs e)
        {
            Random haktan6 = new Random();
            int renksay = haktan6.Next(0,5);
            if (renksay == 1)
            {
                haktan5.Background = Brushes.Red;
            }else if ( renksay == 2)
            {
                haktan5.Background = Brushes.Blue;
            }else if (renksay == 3)
            {
                haktan5.Background = Brushes.Green;

            }
            else if (renksay == 4)
            {
                haktan5.Background = Brushes.BlueViolet;
            }
        }
    }
}

   

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...