While Döngüsü

Örnek 1 :

While Döngüsü

?using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace _23_Uyg_küçük_sayıdan_büyüğe_doğru_yazdırma_
{
    /// <summary>
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }
       
        private void BtnTıkla_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            int.TryParse(TbSayı.Text, out int s1);
            int.TryParse(TbSayı2.Text, out int s2);
            LbSayılar.Items.Clear();
            if (s1 > s2)
            {
                while (s1 > s2)
                {
                    LbSayılar.Items.Add(s1);
                    s1 -= 1;
                }
            }
            else if (s2 > s1)
            {
                while (s2 > s1)
                {
                    LbSayılar.Items.Add(s1);
                    s1++;
                }
            }
        }
    }
}

 

Yorumunuzu Ekleyin

PictureBox Kullanım Örneği
WriteLine Kullanım Çeşitleri
If Kullanımı Örnekleri
C# Tip Dönüşümleri
Klavyeden Karakter Okuma İşlemleri
C# Programlama Dili Nedir?
Visual Studio Kurulumu
Tip Dönüşümleri
Şifreli Giriş Arayüzü
En Büyük ve En Küçük Sayıyı Bulma
Taksitlendirme Örneği
For Döngüsü
Metin İçinde Kelime Bulma Uygulaması
Tek Boyutlu Diziler
C# ve Çift Boyutlu Diziler
ArrayList() Örnekleri
ArrayList() Kullanımı
Object List Kullanımı
Yükleniyor...