Tkinter Place Kullanımı

Bu eğitimde, (x, y) koordinat sistemini kullanarak widget'ları kapsayıcısı içinde hassas bir şekilde konumlandırmak için Tkinter geometri yöneticisini öğreneceksiniz .

Tkinter yer geometrisi yöneticisine giriş

Tkinter placegeometri yöneticisi, (x, y) koordinat sistemini kullanarak widget'ları kabının içinde hassas bir şekilde konumlandırmanıza olanak tanır.

Geometri yöneticisine erişmek için tüm standart widget'lardaki yöntemi şu şekilde placekullanırsınız :place()

widget.place(**options)Kod dili: CSS ( css )

Mutlak ve göreceli konumlar

Geometri placeyöneticisi size hem mutlak hem de göreceli konumlandırma seçenekleri sunar.

 • xMutlak konumlandırma ve seçenekleriyle belirtilir y.
 • relxGöreli konumlar ve seçenekleriyle belirtilir rely.

Genişlik ve yüksekliğin belirtilmesi

Widget'ın mutlak genişliğini ve yüksekliğini piksel cinsinden ayarlamak için widthve heightseçeneklerini kullanırsınız.

Geometri yöneticisi ayrıca ve seçeneklerini placekullanarak size göreceli genişlik ve yükseklik sağlar .relwidthrelheight

ve, relwidth0,0 relheightile 1,0 arasında bir kayan noktalı sayı değerine sahiptir. Bu değer, kabın genişliğinin ve yüksekliğinin bir kısmını temsil eder.

Çapa

Widget'ın tam konumunu belirlemek için seçeneği kullanırsınız anchor.

Değeri anchorN, E, S, W, NW, SE veya SW olabilir.

Varsayılanlar ana kabın sol üst köşesidir anchor.NW

Yer geometri yöneticisi ne zaman kullanılmalı?

Pratikte geometri yöneticisini nadiren kullanacaksınız place. Bunun nedeni, bir widget'ın konumunda küçük bir değişiklik yaparsanız, diğer widget'ların konumunu da değiştirmeniz gerekmesidir ki bu çok zahmetlidir.

Yönetici placeyalnızca son kullanıcıların widget'ları kapsayıcıda nereye yerleştireceklerine karar vermelerine olanak tanıyan uygulamalar oluşturmak istediğinizde kullanışlıdır.

Tkinter yer geometri yöneticisi örneği

Aşağıdaki program placegeometri yöneticisinin nasıl kullanılacağını göstermektedir:

import tkinter as tk

root = tk.Tk()
root.title('Tkinter place Geometry Manager')

# label 1
label1 = tk.Label(
  root,
  text="Absolute placement",
  bg='red',
  fg='white'
)

label1.place(x=20, y=10)

# label 2
label2 = tk.Label(
  root,
  text="Relative placement",
  bg='blue',
  fg='white'
)

label2.place(relx=0.8, rely=0.2, relwidth=0.5, anchor='ne')

root.mainloop()
Kod dili: Python ( python )

Çıktı:

Tkinter Place Kullanımı

Pencereyi yeniden boyutlandırın:

Tkinter Place Kullanımı

Nasıl çalışır.

İlk olarak, bu program hem mutlak hem de göreceli konumları kullanarak kök pencereye iki etiket yerleştirir.

İkincisi, pencerenin boyutunu değiştirirseniz, mutlak konuma sahip ilk etiketin koordinatını değiştirmediğini göreceksiniz. Ancak, göreceli konumu olan ikinci etiket, pencerenin yeni boyutuna uyum sağlamak için koordinatını değiştirir.

Özet

 • place(x, y) koordinat sistemini kullanarak widget'ları kapsayıcısı içinde hassas bir şekilde konumlandırmak için Tkinter geometri yöneticisini kullanın .
 

Kaynak

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...