Tkinter Canvas'ın İçine Nasıl Metin Eklenir?

Canvas şüphesiz Tkinter'deki en çok yönlü widget'lardan biridir . Canvas ile şekiller, metinler oluşturabilir, animasyonlu öğeler oluşturabilir, 3D şekilleri modelleyebilir, simülasyonları modelleyebilir ve çok daha fazlasını yapabiliriz.


Bir tkinter çerçevesinin içine metin eklemek için create_text() yöntemini kullanabiliriz . Create_text()'i font, metin ve create_text(x,y,font, text, options….) gibi diğer seçeneklerin değerlerini ekleyerek tanımlayabiliriz .

Örnek

#Import the required library
from tkinter import *

#Create an instance of tkinter frame
win= Tk()

#Set the geometry
win.geometry("750x280")

#Create a canvas object
canvas= Canvas(win, width= 1000, height= 750, bg="SpringGreen2")

#Add a text in Canvas
canvas.create_text(300, 50, text="HELLO WORLD", fill="black", font=('Helvetica 15 bold'))
canvas.pack()

win.mainloop()
   

Çıktı

Yukarıdaki kodu çalıştırmak, içinde bazı metinlerin bulunduğu bir tuval görüntüleyecektir.

Tkinter Canvas'ın İçine Nasıl Metin Eklenir?

 

Kaynak

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...