Linux VPS Sunucu Kurulumu

Kendinize bir Linux VPS sunucu satın aldınız. Debian kurulumunu gerçekleştirdiniz (Kontrol panelinden üç beş fare ya da klavye hareketi ile).

Adım adım VPS mizi kuralım...

SSH ile sunucunuza bağlandınız:

ssh root@123.45.67.890

Paket kaynaklarını güncellediniz:  

aptitude update

 passwd komutu ile root kullanıcı şifrenizi değiştirin

passwd

Yeni bir kullanıcı oluşturdunuz:

adduser yeni_kullanici

visudo uygulamasına girerek bu kullanıcıya ait yetkileri tanımlayın:

kullanici_adi    ALL=(ALL:ALL) ALL

yukardaki işlemleri buraya tıklayarak daha detaylı inceleyebilirsiniz.

 

SSH ile ilgili ayarlamalar için gerekli ayar dosyasını açtınız:

nano /etc/ssh/sshd_config

Dosya üzerindeki bazı değerleri değiştirdiniz:

# Port numarası
Port 2222
# SSH protokolü
Protocol 2
# Root girişleri engelle
PermitRootLogin no
# Sadece belirli kullanıcılara izin ver
AllowUsers omer  

Linux VPS Sunucu Kurulumu

Linux VPS Sunucu Kurulumu

Dosyayı kaydedip ssh sunucuyu yeniden başlattınız:

reload ssh
#/etc/init.d/ssh restart
   
 Bundan sonraki bağlantılarda komut olarak şunu kullandınız:
ssh -p 2222 omer@1.2.3.4

 Bir Sunucu Yazılımı Kullanmak İsterseniz:

Şuradaki makaleye bakabilirsiniz.

 Bir Sunucu Yazılımı Kullanmak İstemezseniz:

Godaddy üzerinde bir kaç alan adınız var. Godaddy alan adı yönetim panelinde bir alan adını seçip, (Adım 2 Bölümü) VPS sunucunuzun IP adreslerini (tek IP adresi tahsis edilmesine aldırmayıp ns1 ve ns2 içinde aynı IP adresini kullanarak) tanımladınız. Bind (Install DNS (BIND Chrooted) başlığı), Apache, PHP, Mysql ve diğer araç gereçleri kurdunuz.

Godaddy alan adı yönetim paneli üzerinde gerçekleştirdiğiniz isim sunucusu tanımlamalarının aktifleşmesini beklediniz (ping ns1.alanadiniz.com doğru cevabı verene kadar)...

8 - Godaddy alan adı yönetim paneli üzerinde, kullanacağınız alan adının(alanadi.com) "Name Servers" ayarlarını, oluşturduğunuz ns1.alanadiniz.com ns2.alanadiniz.com verileri ile değiştirdiniz(http://whois.domaintools.com/alanadi.com sayfasında bu veriler görüntülenene kadar beklediniz)...

9 - Site dosyalarının barınacağı yeri belirlediniz ve gerekli klasörleri oluşturdunuz:

 
#mkdir -p /var/www/alanadi.com/httpdocs /var/www/alanadi.com/logs
 

10 - Alan adınız için Apache yapılandırma dosyası oluşturdunuz:

 
#vim /etc/apache2/sites-available/alanadi.com
 

11 - Bu dosyayı aşağıdaki şekilde düzenlediniz:

 
<virtualhost *>
    ServerName www.alanadi.com
    ServerAlias alanadi.com
 
    DocumentRoot /var/www/alanadi.com/httpdocs
    <directory /var/www/alanadi.com/httpdocs>
        Order Deny,Allow
        Allow from all
        Options -Indexes FollowSymlinks
        AllowOverride All
    </directory>
 
    ErrorLog /var/www/alanadi.com/logs/error_log
    CustomLog /var/www/alanadi.com/logs/access_log common
</virtualhost>
 

12 - Dosyayı kaydedip kapattınız ve siteyi aktifleştirdiniz. Sonrada Apache ile ilgili değişikliklerin aktifleştirilmesini sağladınız:

 
#a2ensite alanadi.com
#/etc/init.d/apache2 reload
 

13 - Bu alan adınız için Bind ayar dosyasını açtınız:

 
# vim /etc/bind/named.conf.local
 

14 - Bir alan oluşturdunuz ve dosyayı kaydedip kapattınız.

 
zone "alanadi.com"{
    type master;
    file "db.alanadi.com";
};
 

15 - Bu alana ait bir kayıt dosyası oluşturdunuz:

 
#vim /etc/bind/db.alanadi.com
 

16 - Dosya içeriğini aşağıdaki gibi düzenlediniz:

 
$TTL  86400
 
@    IN   SOA   ns.alanadi.com. eposta.adresiniz.com.(
        2008082601;
        10800;
        3600;
        604800;
        10800;
)
;
 
alanadi.com.        IN   NS       ns.alanadi.com.
ns.alanadi.com.      IN   A        1.2.3.4
alanadi.com.        IN   A        1.2.3.4
mail.alanadi.com.     IN   A        1.2.3.4
ftp.alanadi.com.      IN   CNAME      alanadi.com.
www.alanadi.com.      IN   CNAME      alanadi.com.
alanadi.com.        IN   MX   10   mail.alanadi.com.
 

17 - Dosyayı kaydedip kapattınız ve bind'i yeniden başlattınız:

 
#/etc/inid.d/bind restart
 

18 - Sorun olup olmadığına baktınız:

 
#cat /var/log/syslog
 

19 - Aşağıdaki bir hata gözünüze çarptı:

 
 zone alanadi.com/IN: loading master file db.alanadi.com: file not found
 

20 - Bind ayar dosyasındaki bir ayarı yapmadığınızı hatırladınız. Hemen dosyayı açtınız:

 
#vim /etc/bind/named.conf.options
 

21 - Ayarları düzenlediniz ve dosyayı kaydedip kapattınız. Ardından bind'i yeniden başlattınız:

 
// directory "/var/cache/bind";
directory "/etc/bind";
 

Sonra bir tarayıcı ile alan adınızı ziyaret ettiniz. Sitenin çalıştığını gördünüz.

Yeni bir site eklemek için tekrarlanacak işlemler:

 • Kullanılacak alan adı ile ilgili işlemler : 8
 • Apache ile ilgili ayarlar : 9,10,11,12
 • Bind ile ilgili ayarlar : 13,14,15,16,17

Kaynak

Yorumunuzu Ekleyin
Linux VPS Sunucu Kurulumu Yorumları +1 Yorum
 • tr
  1
  tr
  Hocam bunu drupal için nasıl yapabiliriz. Mysql filan oluşturmak gerekiyor onları nasıl halledecez?

  Paylaşım için teşekkürler
  04 Nisan 2011 00:52:22, Pazartesi


Yükleniyor...
Yükleniyor...