Applet Form örnekleri

Aşağıdaki gibi forma sahip applet uygulamasında  x değeri verilirse y değerini, y değeri verirse x değerini ekrana mesaj olarak veren uygulamayı yapınız. Kaynak kodları lütfen aşağıya yazınız.

 

Applet Form örnekleri

Applet Form örnekleri

 


import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class NewApplet extends Applet implements ActionListener {

    //Label Yapilacak = new Label("3x+4y=5 ÅŸeklindeki denklemleri çözen uygulama");
    TextField xKatsayi = new TextField(5);
    Label xYazisi = new Label("x");
    TextField ArtiEksi = new TextField(1);
    TextField yKatsayi = new TextField(5);
    Label yYazisi = new Label("y");
    Label esitYazisi = new Label("=");
    TextField Sonuc = new TextField(5);
    Label xSonucYazi = new Label("x =");
    TextField xSonuc = new TextField(5);
    Label ySonucYazi = new Label("y =");
    TextField ySonuc = new TextField(5);
    Button Tamam = new Button("Tamam");

    public void init() {
        setBackground(Color.LIGHT_GRAY);
        //add(Yapilacak);
        add(xKatsayi);
        add(xYazisi);
        add(ArtiEksi);
        add(yKatsayi);
        add(yYazisi);
        add(esitYazisi);
        add(Sonuc);
        add(xSonucYazi);
        add(xSonuc);
        add(ySonucYazi);
        add(ySonuc);
        add(Tamam);

        Tamam.addActionListener(this);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {

        if (Olay.getSource() == Tamam) { //Tamam Butonuna Basıldı

            float yCarpan = (ArtiEksi.getText().equals("+")) ? 1 : -1;

            if (Sonuc.getText().length() > 0) { //3x+5y=4 girilmis

                if (xSonuc.getText().length() > 0 && Sonuc.getText().length() > 0) { //ynin degeri araniyor

                    float xKat = Float.parseFloat(xKatsayi.getText());
                    float xDeger = Float.parseFloat(xSonuc.getText());
                    float yKat = Float.parseFloat(yKatsayi.getText());
                    //float yDeger = Float.parseFloat(ySonuc.getText());
                    float yDeger;
                    float IslemSonucu = Float.parseFloat(Sonuc.getText());

                    //y nin katsayisi
                    yDeger = (IslemSonucu - (xKat * xDeger)) / (yCarpan * yKat);
                    ySonuc.setText(Float.toString(yDeger));

                } else if (ySonuc.getText().length() > 0 && Sonuc.getText().length() > 0) { //xnin degeri araniyor

                    float xKat = Float.parseFloat(xKatsayi.getText());
                    //float xDeger = Float.parseFloat(xSonuc.getText());
                    float xDeger;
                    float yKat = Float.parseFloat(yKatsayi.getText());
                    float yDeger = Float.parseFloat(ySonuc.getText());
                    float IslemSonucu = Float.parseFloat(Sonuc.getText());

                    //x in katsayisi
                    xDeger = (IslemSonucu + (yKat * yDeger * yCarpan * -1)) / xKat;
                    xSonuc.setText(Float.toString(xDeger));

                }
            } else { //Sonuc girilmemis, x ve y degeri verilmis

                float xKat = Float.parseFloat(xKatsayi.getText());
                float xDeger = Float.parseFloat(xSonuc.getText());
                float yKat = Float.parseFloat(yKatsayi.getText());
                float yDeger = Float.parseFloat(ySonuc.getText());
                //float IslemSonucu = Float.parseFloat(Sonuc.getText());
                float IslemSonucu;

                IslemSonucu = (xKat * xDeger) + (yKat * yDeger * yCarpan);
                Sonuc.setText(Float.toString(IslemSonucu));
            }
        }
    }
}

 

Aşağıdaki gibi forma sahip applet uygulamasında  Not değeri verilirse Harf veren uygulamayı yapınız. Kaynak kodları lütfen aşağıya yazınız.

 

Applet Form örnekleri

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class NewApplet2 extends Applet implements ActionListener {

    Label Not=new Label("Not");
    TextField TNot= new TextField(3);
    Label Karsilik=new Label("Karsılık");
    TextField TKarsilik= new TextField(3);

    Button Tamam=new Button("Tamam");
    public void init() {

        add(Not);
        add(TNot);
        add(Karsilik);
        add(TKarsilik);
        add(Tamam);

        Tamam.addActionListener(this);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Olay){

        if(Olay.getSource()==Tamam){

            if(Integer.parseInt(TNot.getText())>84){
                TKarsilik.setText("A");
            }
            else if(Integer.parseInt(TNot.getText())>69){
                TKarsilik.setText("B");
            }
            else if(Integer.parseInt(TNot.getText())>54){
                TKarsilik.setText("C");
            }
            else if(Integer.parseInt(TNot.getText())>44){
                TKarsilik.setText("D");
            }
            else if(Integer.parseInt(TNot.getText())>24){
                TKarsilik.setText("E");
            }
            else {
                TKarsilik.setText("F");
            }
        }
    }
}
 

 

Aşağıdaki gibi forma sahip applet uygulamasında  verilen 5 sayı içerisinden en büyük ve en küçük sayıları bulan uygulamayı yapınız. Kaynak kodları lütfen aşağıya yazınız.

 

 Applet Form örnekleri

 

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.TextField;
import java.awt.event.*;

public class NewApplet1 extends Applet implements ActionListener {

    //Label Yapilacak = new Label("Beş girilen sayıdan en büyük ve en küçük bulmak");
    TextField Bir = new TextField(3);
    Label LBir = new Label("Bir");
    TextField Iki = new TextField(3);
    Label LIki = new Label("İki");
    TextField Uc = new TextField(3);
    Label LUc = new Label("Üç");
    TextField Dort = new TextField(3);
    Label LDort = new Label("Dört");
    TextField Bes = new TextField(3);
    Label LBes = new Label("Beş");
    TextField EnBuyuk = new TextField(3);
    Label LEnBuyuk = new Label("En Buyuk");
    TextField EnKucuk = new TextField(3);
    Label LEnKucuk = new Label("En Kucuk");
    Button Tamam = new Button("Tamam");

    public void init() {
        add(Bir);
        add(LBir);
        add(Iki);
        add(LIki);
        add(Uc);
        add(LUc);
        add(Dort);
        add(LDort);
        add(Bes);
        add(LBes);
        add(EnBuyuk);
        add(LEnBuyuk);
        add(EnKucuk);
        add(LEnKucuk);
        add(Tamam);

        Tamam.addActionListener(this);

    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Olay){

        if(Olay.getSource()==Tamam){

            int enBuyuk, enKucuk, bir, iki, uc, dort, bes;

            bir=Integer.parseInt(Bir.getText());
            iki=Integer.parseInt(Iki.getText());
            uc=Integer.parseInt(Uc.getText());
            dort=Integer.parseInt(Dort.getText());
            bes=Integer.parseInt(Bes.getText());            enBuyuk=enKucuk=bir;
            for(int i=0; i<5; i++){

                if(enBuyuk>=bir &&  enBuyuk>=iki && enBuyuk>=uc && enBuyuk>=dort && enBuyuk>=bes){
                    EnBuyuk.setText(Integer.toString(enBuyuk));
                }
                if(enKucuk<=bir &&  enKucuk<=iki && enKucuk<=uc && enKucuk<=dort && enKucuk<=bes){
                    EnKucuk.setText(Integer.toString(enKucuk));
                }

            }
            enBuyuk=enKucuk=iki;
            for(int i=0; i<5; i++){

                if(enBuyuk>=bir &&  enBuyuk>=iki && enBuyuk>=uc && enBuyuk>=dort && enBuyuk>=bes){
                    EnBuyuk.setText(Integer.toString(enBuyuk));
                }
                if(enKucuk<=bir &&  enKucuk<=iki && enKucuk<=uc && enKucuk<=dort && enKucuk<=bes){
                    EnKucuk.setText(Integer.toString(enKucuk));
                }

            }
            enBuyuk=enKucuk=uc;
            for(int i=0; i<5; i++){

                if(enBuyuk>=bir &&  enBuyuk>=iki && enBuyuk>=uc && enBuyuk>=dort && enBuyuk>=bes){
                    EnBuyuk.setText(Integer.toString(enBuyuk));
                }
                if(enKucuk<=bir &&  enKucuk<=iki && enKucuk<=uc && enKucuk<=dort && enKucuk<=bes){
                    EnKucuk.setText(Integer.toString(enKucuk));
                }

            }
            enBuyuk=enKucuk=dort;
            for(int i=0; i<5; i++){

                if(enBuyuk>=bir &&  enBuyuk>=iki && enBuyuk>=uc && enBuyuk>=dort && enBuyuk>=bes){
                    EnBuyuk.setText(Integer.toString(enBuyuk));
                }
                if(enKucuk<=bir &&  enKucuk<=iki && enKucuk<=uc && enKucuk<=dort && enKucuk<=bes){
                    EnKucuk.setText(Integer.toString(enKucuk));
                }

            }
            enBuyuk=enKucuk=bes;
            for(int i=0; i<5; i++){

                if(enBuyuk>=bir &&  enBuyuk>=iki && enBuyuk>=uc && enBuyuk>=dort && enBuyuk>=bes){
                    EnBuyuk.setText(Integer.toString(enBuyuk));
                }
                if(enKucuk<=bir &&  enKucuk<=iki && enKucuk<=uc && enKucuk<=dort && enKucuk<=bes){
                    EnKucuk.setText(Integer.toString(enKucuk));
                }
            }
        }
    }
}
 

  Aşağıdaki gibi forma sahip applet uygulamasında  verilen metin içerisinden ki sesli harf sayısını bulan uygulamayı yapınız. Kaynak kodları lütfen aşağıya yazınız.

Applet Form örnekleri

 


import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class NewApplet3 extends Applet implements ActionListener {

    Label Metin=new Label("Metin");
    TextField TMetin=new TextField(20);

    Label Sayisi=new Label("Sesli Harf Sayısı");
    TextField TSayisi=new TextField(3);

    Button Tamam=new Button("Tamam");

    public void init() {
        add(Metin);
        add(TMetin);
        add(Sayisi);
        add(TSayisi);
        add(Tamam);

        Tamam.addActionListener(this);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Olay){

        int SSayi=0;
        String SesliHarfler="aeiıüuoöAEIÜUOÖ";

        for(int k=0; k<SesliHarfler.length(); k++){

            for(int i=0; i<TMetin.getText().length(); i++){
                if(SesliHarfler.charAt(k)==TMetin.getText().charAt(i)){
                    SSayi++;
                }
            }
        }
        TSayisi.setText(Integer.toString(SSayi));
    }
}
 

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...