Rasyonel sayı işlemleri yapabilen applet

Aşağıdaki gibi bir matematiksel işlemi yapabilen Appleti gerçekleştiriniz.

Rasyonel sayı işlemleri yapabilen applet

 

  NewApplet.java


Rasyonel sayı işlemleri yapabilen appletimport java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.event.ActionListener;

public class NewApplet extends Applet implements ActionListener {

    TextField pay1 = new TextField(5);
    TextField pay2 = new TextField(5);
    TextField payda1 = new TextField(5);
    TextField payda2 = new TextField(5);
    TextField sonucpay = new TextField(5);
    TextField sonucpayda = new TextField(5);
    TextField islem = new TextField(2);
    Button tamam = new Button("Hesapla");
    Label bolu1 = new Label("/");
    Label bolu2 = new Label("/");
    Label esit = new Label("=");
    int pay, payda;
    String olay;

    @Override
    public void init() {
        add(pay1);
        add(bolu1);
        add(payda1);
        add(islem);
        add(pay2);
        add(bolu2);
        add(payda2);
        add(esit);
        add(sonucpay);
        add(sonucpayda);
        add(tamam);
        tamam.addActionListener(this);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == tamam) {
            if (islem.getText().equals("+")) {
                sonucpay.setText(Integer.toString((Integer.parseInt(payda1.getText()) * Integer.parseInt(pay2.getText())) + Integer.parseInt(payda2.getText()) * Integer.parseInt(pay1.getText())));
                sonucpayda.setText(Integer.toString(Integer.parseInt(payda1.getText()) * Integer.parseInt(payda2.getText())));
            }
            if (islem.getText().equals("-")) {
                sonucpay.setText(Integer.toString((Integer.parseInt(payda1.getText()) * Integer.parseInt(pay2.getText())) - Integer.parseInt(payda2.getText()) * Integer.parseInt(pay1.getText())));
                sonucpayda.setText(Integer.toString(Integer.parseInt(payda1.getText()) * Integer.parseInt(payda2.getText())));
            }
            if (islem.getText().equals("*")) {
                sonucpay.setText(Integer.toString(Integer.parseInt(pay1.getText()) * Integer.parseInt(pay2.getText())));
                sonucpayda.setText(Integer.toString(Integer.parseInt(payda1.getText()) * Integer.parseInt(payda2.getText())));
            }
            if (islem.getText().equals("/")) {
                sonucpay.setText(Integer.toString(Integer.parseInt(pay1.getText()) * Integer.parseInt(payda2.getText())));
                sonucpayda.setText(Integer.toString(Integer.parseInt(pay2.getText()) * Integer.parseInt(payda1.getText())));
            }

        }
    }
}

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...