Rakamları metne çeviren applet uygulaması

Aşağıdaki gibi dönüşümü yapabilen Appleti gerçekleştiriniz.

Rakamları metne çeviren applet uygulaması

Rakamları metne çeviren applet uygulaması

  NewApplet1.java


import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.event.ActionListener;

public class NewApplet1 extends Applet implements ActionListener {

    TextField sayi = new TextField(10);
    TextField yazi = new TextField(10);
    Button tamam = new Button("Tamam");
    String sayim1 = "";

    public void init() {
        add(sayi);
        add(yazi);
        add(tamam);
        tamam.addActionListener(this);
    }
    String birler[] = {"", "bir", "iki", "üç", "dört", "beş", "altı", "yedi", "sekiz", "dokuz"};
    String onlar[] = {"", "on", "yirmi", "otuz", "kırk", "elli", "altmış", "yetmiş", "seksen", "doksan"};
    String yuzler[] = {"", "yüz", "ikiyüz", "üçyüz", "dörtyüz", "beşyüz", "altıyüz", "yediyüz", "sekizyüz", "dokuzyüz"};

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

        if (e.getSource() == tamam) {
            if (sayi.getText().length() < 3) {
                for (int i = 0; i < sayi.getText().length(); i++) {
                    sayim1 = "0" + sayim1;
                }
            }
            sayim1 += yuzler[Integer.parseInt(sayi.getText().substring(0, 1))];
            sayim1 += onlar[Integer.parseInt(sayi.getText().substring(1, 2))];
            sayim1 += birler[Integer.parseInt(sayi.getText().substring(2, 3))];
            yazi.setText(sayim1);

        }
    }
}

 

Aşağıdaki gibi dönüşümü yapabilen Appleti gerçekleştiriniz.

Rakamları metne çeviren applet uygulaması

 

  Main.java

package okumaa;

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Main extends Applet implements ActionListener {

    TextField gun = new TextField(3);
    TextField ay = new TextField(3);
    Button bul = new Button("oku");
    TextField sonuc = new TextField(20);

    @Override
    public void init() {
        add(gun);
        add(ay);
        add(bul);
        bul.addActionListener(this);
        add(sonuc);

    }
    String[] birler = {"", "bir", "iki", "üç", "dört", "beş", "alti", "yedi", "sekiz", "dokuz"};
    String[] onlar = {"", "on", "yirmi", "otuz", "kırk", "elli", "altmış", "yetmiş", "seksen", "doksan"};
    String[] yuzler = {"", "yuz", "ikiyüz", "üçyüz", "dörtyüz", "beşyüz", "altıyüz", "yediyüz", "sekizyük", "dokuzyüz"};
    String[] aylar = {"", "ocak", "şubat", "mart", "nisan", "mayıs", "haziran", "temmuz", "ağustos", "eylül", "ekim", "kasım", "aralık"};
    String dgun, day, gunoku, ayoku;
    int gokukal;

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == bul) {
            dgun = gun.getText();
            day = ay.getText();
            gunoku = "";

            if (dgun.length() < 3) {
                gokukal = 3 - dgun.length();
                for (int a = 0; a < gokukal; a++) {
                    dgun = "0" + dgun;
                }
            }

            gunoku = gunoku + yuzler[Integer.parseInt(dgun.substring(0, 1))];
            gunoku = gunoku + onlar[Integer.parseInt(dgun.substring(1, 2))];
            gunoku = gunoku + birler[Integer.parseInt(dgun.substring(2, 3))];

            sonuc.setText(gunoku + " " + aylar[Integer.parseInt(day)]);
        }

    }
}
 

 

Rakamları metne çeviren applet uygulaması

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...