Tuş Takımı

Form Nesnelerinin Hizalanmasına örnek bir uygulama

 Tuş Takımı


import java.awt.*;
import java.applet.Applet;

public class NewApplet extends Applet {

    TextField ekran = new TextField();
    Button bir = new Button("1");
    Button iki = new Button("2");
    Button uc = new Button("3");
    Button dort = new Button("4");
    Button bes = new Button("5");
    Button altı = new Button("6");
    Button yedi = new Button("7");
    Button sekiz = new Button("8");
    Button dokuz = new Button("9");
    Button artı = new Button("+");
    Button esit = new Button("=");
    GridBagLayout Hiza = new GridBagLayout();
    GridBagConstraints HizaAyarlayici = new GridBagConstraints();

    public void ElemanYerlestir(int Xekseni, int Yekseni, int Yukseklik, int Genislik, Component eleman) {
        HizaAyarlayici.gridx = Xekseni;
        HizaAyarlayici.gridy = Yekseni;
        HizaAyarlayici.gridheight = Yukseklik;
        HizaAyarlayici.gridwidth = Genislik;
        Hiza.setConstraints(eleman, HizaAyarlayici);

    }

    public void init() {
        setLayout(Hiza);
        HizaAyarlayici.insets = new Insets(2, 2, 2, 2);
        HizaAyarlayici.fill = GridBagConstraints.BOTH;

        ElemanYerlestir(0, 0, 1, 3, ekran);
        add(ekran);

        ElemanYerlestir(0, 1, 1, 1, bir);
        add(bir);

        ElemanYerlestir(1, 1, 1, 1, iki);
        add(iki);

        ElemanYerlestir(2, 1, 1, 1, uc);
        add(uc);

        ElemanYerlestir(0, 2, 1, 1, dort);
        add(dort);

        ElemanYerlestir(1, 2, 1, 1, bes);
        add(bes);

        ElemanYerlestir(2, 2, 1, 1, altı);
        add(altı);

        ElemanYerlestir(0, 3, 1, 1, yedi);
        add(yedi);

        ElemanYerlestir(1, 3, 1, 1, sekiz);
        add(sekiz);

        ElemanYerlestir(2, 3, 1, 1, dokuz);
        add(dokuz);

        ElemanYerlestir(0, 4, 1, 2, esit);
        add(esit);

        ElemanYerlestir(2, 4, 1, 1, artı);
        add(artı);

    }
}
 

 


Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...