Commands Menüsü

Commands > create web photo album, commands > format table

Dreamweaver içinde fotoğraflarımızı web sayfası şeklinde yayınlamaya yarar bir menü barındırır. Mx ten önceki versiyonlarda bunu kullanmak için Fireworks programının yüklü olması gerekiyor. Menüye Commands > create web photo album ile giriyoruz.

Photo album title:Sayfaların pencere başlığı
Subheading info:Sayfa içindeki başlık
other info:açıklamalar ekler.
Source images folder:resimlerin bulunduğu klasör
Destination folder:resimlerin yükleneceği yeni klasör
Thumbnail size: resimlerin önizleme boyutları
show filenames:resimlerin dosya isimlerini gösterir.
Columns: Resimleri yatay şekilde yerleştirilecek hücre sayısı
Thumbnail format:önizleme resimleri kalitesi
photo format:orjinal resimlerin kalitesi
Create navigation...: Tüm resimlerin önizlemesini bir ana sayfada oluşturmayı sağlar.

2-Hazır renk temaları

Yeni bir sayfa dizayn ederken eğer arkaplan, yazı ve link renkleri hakkında kararsız olursanız dreamweaver içindeki hazır renk paletleri işinize yarayabilir. Commands > set color scheme command ile bu menüye erişebiliririz.

Background:arkaplan rengi
Text and links:normal yazı ve link renkleri

Bazen verileri tablolar ile listelerken alt alta çok yakın olan hücreler sayfada çok karışık gözükebilir. Bu yüzden satır hücrelerinin renklerini elle düzeltmek zorunda kalırız. İşte burada da dreamweaver bu işi bizim için otomatik yapıyor. Herhangi bir tablo içinde commands > format table seçiyoruz;

Burada hazır şablonlardan birini seçebiliririz.
Row colors:first:ilk yatay hücrelerin rengi
second:ikinci yatay hücrelerin rengi
Alternate:kaç yatay hücrede renk değişimi olacağını belirtiyoruz.
Top row:en üst hücrenin hizası ve rengi
left col:en

 Kaynak www.geocities.com/dwmxtr/dw_kolayligi.htm
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...