Bilişim teknolojileri nedir?

Bilişim teknolojileri genellikle bir firma için, zaman, mekan, mesafe tanımaksızın bilginin bir yerden başka bir yere iletimini sağlayan teknolojiler olarak adlandırılır.

Bilişim teknolojileri nedir?

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir alt dalı olarak görülmektedir.Her türlü bilgi ve verinin toplanmasında, tüm bu verilerin işlenmesinde ve bu bilgi ve verilerin depolanmasında, ağ sistemleri aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip son kullanıcıların hizmetine ve kullanımına sunulmasında kullanılan iletişim teknikleri ve bilgisayarlar dahil tüm bu teknolojileri kapsayan bir bütünün adlandırılmasıdır.

Günümüzde teknolojinin her alana yayılmasıyla bilişim teknolojileri çok önemli bir konuma gelmiştir. Bilişim teknolojileri ülkelerin birinci ve üçüncü sınıf olmalarını belirleyebilecek kadar önemi bulunmaktadır.

Bilişim teknolojileri devrimsel nitelikli değişimlere neden olmaktadırlar. Bilişim teknolojileri yardımıyla bilgiler milyonlarca insana hızlı bir şekilde ulaştırılabilmektedir.

Bilişim teknolojileri ana kategorileri nelerdir?

1. Yazılım

2. Hizmetler

3. Donanım

4. Ekipmanlar

Bilişim nedir?

Bilgi üreten, depolayan, işleyen ve sunan her türlü sistemin yapısı ve işlevi üzerine araştırma yapan bir yapısal bilim dalıdır. Bilgisayar bilimi de denilir. Kullanıcılar ve bilişim sistemleri arasındaki ilişkiyi inceler.

Yakınsama nedir?

Yakınsama, kişisel bilgisayarın, iletişimin ve televizyonun erişilebilir bir kullanıcı tecrübesinde birleştirilmesidir.

Bilişim teknolojileri kurumlara yararları nelerdir?

1. Firmaların iç verimlilik oranlarını yükseltir.

2. Üretim maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.

3. Firmaların bilgiye hızlı ulaşmalarını sağlar.

4. Firmaların küresel ölçekli rekabetlere girişebilmelerine olanak sağlar.

5. Üretimde verimliliğin daha da artmasını sağlamıştır.

6. Sıfır hatayla üretimin gerçekleşmesini sağlamıştır.

7. Firmaların bilgiyi işleme sürecini hızlandırır.

8. Karar verme sürecini hızlandırır.

9. Yeniliklere ve yenilenmeye imkan tanır.

Başlıca bilişim teknolojileri nelerdir?

Bilişim teknolojilerini sadece bilgisayarlar olarak göstermek oldukça yanlıştır. Bilişim teknolojileri aşağıdaki teknolojileri de içerisine almaktadır:

1. Firma ve bürolarda kullanılan bilgi işlem ve hesap makineleri.

2. İzole edilmiş metal ve kablo mamulleri.

3. Elektronik supap ve tüp mamuller ile diğer elektronik parçalar.

4. Televizyon ve radyo vericileri ile ilgili ürünler, telefon ve telgraf hat cihazları.

5. Televizyon ve radyo alıcıları mamulleri, ses ve video kayıt cihazları, teksir cihazları ve yardımcı ürünler.

6. Endüstriyel süreç araçları dışında, ölçme, kontrol, test, rota saptama vb. amaçlarla kullanılan araç ve cihazların mamulleri.

7. Endüstriyel süreç kontrol araçlarıyla ilgili mamuller, bilişim teknolojileriyle ilgili hizmetler.

8. Makine ve ekipmanların toptan satışı ve tedariki.

9. Bilgisayar dahil, işyeri makine ve bilgi işlem ekipmanlarının kiralanması.

10. Telekomünikasyon.

11. Bilgisayar ve ilgili hizmetler.

Bilişim teknolojilerinin günlük hayatta kullanım alanları

Bilgi teknolojileri toplum tarafından fazlasıyla benimsenmiştir ve giderek daha çok kullanılır hale gelmiştir. Bilgi teknolojileri işletmelerde ve iş sektöründe kullanılmasının yanında; eğitimi, iletişimi, tarımı ve eğlence sektörünü çok etkilemiştir.

Online Eğitim: Bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla öğrenciler okulun dışında da bilgiye erişebilir hale gelmiş ve internet aracılığıyla daha fazla şey öğrenmeye başlamıştır. Ayrıca bazı okullarda öğrenciler teknolojik aletler aracılığıyla ders materyallerine ulaşabilmektedir.

• İletişim: Toplum tarafından bilişim teknolojileri iletişimi ve insan ilişkilerini güçlendirmek için kullanılmıştır. Cep telefonlarının ve sosyal medya platformlarının geliştirilmesiyle iletişim çok daha hızlı ve kolay hale gelmiştir.

• Modern tarım: Teknolojinin gelişmesi tarım sektöründe de birçok yeniliğe ve kolaylığa imkan sağlamıştır. Çiftçiler ürünlerini internet aracılığıyla satabilmeye başlamış, tüketiciler ise bu ürünlere tek tuşla erişebilme imkanı yakalamışlardır. Böylelikle tarım ürünlerinin fiyatını yükselterek para kazanan aracılardan çok çiftçilerin kazanmasına, tüketicinin de ürünü daha uygun fiyata satın almasına fırsat sağlanmıştır.

• Eğlence sektörü: Tablet bilgisayarlar, oyun konsolları, video oyunları gibi teknolojik ürünlerin gelişmesiyle birlikte insanlar istedikleri zaman istedikleri yerde eğlenceye ulaşabilmektedir. Müziklere, filmlere ve dizilere erişim kolaylaşmıştır ve bu alanda hizmet veren online firmalar kurulmuştur.

Kaynak

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
    Yükleniyor...