Mysql Tablo Türleri

MyISAM, InnoDB...

 

Mysql Tablo TürleriMysql Tablo Türleri

MySQL Tablo Tipleri
MySQL, iki farklı tür tablo yapısını destekler :

Transaction Tabloları :
- InnoDB
- Berkeley DB

Atomik İşlem Tabloları :
- MyISAM
- HEAP
- MERGE
- ISAM

MySQL her iki tür işlemi de desteklediği için kullanıcı,uygulamasında atomik işlemlerin hızına mı transaction özelliklerine miihtiyacı olduğuna karar verebilir. Seçimler tablo bazında yapılabilir.

Transaction'lı tablo ile atomik işlemle çalışan tablo arasındaki enbüyük fark performans konusunda oluşur. Transactionlı tablolarçalışırken daha fazla bellek, daha fazla disk alanı ve daha fazlaişlemci gücü harcar.

Eğer uygulamalarınız kritik durumlarda COMMIT yapmaya değil de,ROLLBACK yapmaya göre yazıldıysa transaction kullanmak daha elverişliolabilir.

Çoğunlukla kritik transactionla çalışan güncellemeler, atomikolarak çalışacak şekilde tekrar yazılabilir. Transactionların çözdüğütüm bütünlük problemleri LOCK TABLES, INSERT DELAYED ve benzeriyöntemlerle çözülebilir.

Tablo tipleri, her tablo için farklı seçilebilir. Bir veritabanındaiki ya da daha fazla tablo tipini bir arada kullanabilirsiniz.

MyISAM

Çok hızlıdır fakat özellikle windows sunucuda çalışıyorsa çok güvenli değildir.

Bozulması kolaydır, tamir etmesi kolaydır fakat tamir edildiğinde kayıt kayıpları oluşur.

MyISAM, MySQL'in "klasik" tablo tipidir. Çok hızlı, az kaynak harcayan ve verimli çalışmak için tasarlanmıştır.

InnoDB

InnoDB MyISAM a göre oldukça yavaştır.

Bozulması çok zordur, bozulduğunda tamir etmesi neredeyse imkansızdır fakat çok güvenlidir.

TRANSACTION destekler ve veri bütünlüğünü açısından MySQL de kullanılması kesinlikle şart tablo yapısı budur.

innodb ve bdb (berkeley database) tipi veritabanlarında transaction (satır üzerinde çalışan) veritabanı tipleridir.

Kayıt girilirken MyISAM gibi bütün tabloyu kitlemezler. Bu tip veritabanları özel transaction fonksiyonlarınıda (basit olarak locking, begin ve commit olayları, bknz. sql kitapçığınıza) çalıştırmanızı sağlar.

MyISAMdan yavaş olduğunu söylensede çok giriş yapılan tablolarda MyISAM kullanmanın hızı düşürdüğü de bir gerçektir ve yadsınamaz.

%100 ACID uyumlu, commit, rollback ve göçmeden kurtarma özelliklerine sahip bir tablo yapısını size sağlar.

Satır seviyesinde kilitleme kullanır, Oracle-stili kilitleme olmaksızın SELECT işlemleri yapılmasını destekler.

Yabancı anahtar kısıtlamalarına uyar.

Veri ve indeksleri ana bellekte cache'lemek için kendi tampon havuzu vardır.

Tabloları ve indeksleri tablo alanı olarak tanımladığı sanal ciltte tutar.

Bir tablo alanı birçok dosya ya da disk bölümünden oluşabilir.

InnoDB, MySQL'in standart transaction destekli tablo tipidir.

 

MyISAM ve InnoDB Karşılaştırması

  1. InnoDB, sistem göçmelerinde kayıt dosyalarını yeniden okuyup veritabanını eski durumuna döndürebilmektedir. MyISAM ise bu işlemi gerçekleştirebilmek için değiştirilmiş tüm tabloları baştan sona taramalıdır. InnoDB'nin veri dosyalarının boyutuna bağlı olmaksızın çalışabilmesi onun büyük veritabanlarında yeğlenmesini zorunlu kılmaktadır.
  2. MyISAM, satır okuma ve yazma işlemlerini önbelleğe almak için işletim sistemine gerek duyarken InnoDB bu işlevi doğrudan motor bünyesinde görmektedir. InnoDB, kirli (değiştirilmiş) veritabanı sayfalarını işletim sistemine hemen göndermemekte, bu durum zaman zaman hızlandırıcı bir etken olmaktadır.
  3. InnoDB, satırları ana anahtara göre sıralamakta, MyISAM ise bu satırları girildikleri sırada saklamaktadır. Satırların ana anahtara göre sıralanması MS SQL Server'ın "kümelenmiş indeksler" özelliğine ve Oracle'ın "indekse dayalı tablolar" tanımı ile uyumludur. Bu olgu, ana anahtarın ortak sorgularda sıkça geçtiği durumlarda kaydadeğer hız artışı sağlamaktadır. Örneğin, bir müşterinin banka kayıtları InnoDB'de müşteriye göre öbeklendirilirken MyISAM, son işlem zamanını kullanacaktır. Bu durumda, bir müşterinin banka hesabı geçmişini elde etmek InnoDB'nin daha az zamanını alır. Ne var ki, ana anahtarı kullanmayan ekleme sorguları InnoDB'nin veriyi birçok kez yeniden düzenlemesine neden olacak, bu da başarımı olumsuz etkileyecektir.
  4. InnoDB, sıkıştırma ve kısa satır biçimlerini desteklememektedir. Bu, kullanılan RAM miktarının artmasına yol açabilir.
  5. Tümüyle ACID uyumlu kiplerde çalıştırıldığında InnoDB, sabit diske birkaç aktarımda bir yazmalıdır. Bu, sabit diskin saniyede 200 güncelleme aktarımı kısıtlamasına takılmaktadır. Daha yüksek aktarım hızlarına gerek duyulan durumlarda önbellekli ve yedek pilli sabit disk denetleyicileri kullanılmalıdır. InnoDB, bu etkinin sorun yaratmayacağı kiplerde de çalıştırılabilmektedir. MyISAM'ın aktarım desteğinden yoksun olması bu tür bir sorunla karşılaşmasını engeller.

Kaynak

 

 

 

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
    Yükleniyor...