Mysql field tipleri

MySql Field Tipleri

 

TINYINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]


Çok küçük tamsayı anlamına gelir. Normalde 128 ve 127 arasında değer alır. Unsigned olarak, yani pozitif olacak şekilde tanımlanırsa 0 ve 255 arasında da değer alabilir. Sabit diskte 1 byte yer kaplar

SMALLINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]


Ufak tamsayı anlamına gelir. Normalde -32768 ile 32767 arasında değer alır. İşaretsiz veya Unsigned değeri 0 ile 65535 arasındadır. Sabit diskte 2 byte yer kaplar.

MEDIUMINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]


Orta değerde tamsayı anlamına gelir. Değer aralığı -8388608 ve 8388607. İşaretsiz olarak 0 ve 16777215 arasında değer alabilir. Sabit diskte 3 byte yer kaplar.

INT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]


Normal tamsayı anlamına gelir. Tanımlı aralığı -2147483648 ve 2147483647 işaretsiz aralığı 0 ve 4294967295 arasındadır. Sabit diskte 4 byte yer kaplar.

BIGINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]


Büyük değerli tamsayı anlamına gelir. Değer aralığı -9223372036854775808 ve 9223372036854775807 'dir. İşaretsiz aralığı 0 ve 18446744073709551615'tir. Sabit diskte 8 byte'lik yer kaplar.

FLOAT

Reel sayı anlamına gelir. Virgülden sonra 4 ya da 8 hane saklanabilir. Sabit diskte 4 byte'lık yer kaplar

FLOAT[(M,D)]

Küçük reel sayı anlamına gelir. İşaretsiz olarak saklanamaz. Sabit diskte 4 byte 'lık yer kaplar

DOUBLE PRECISION[(M,D)]

Normal reel sayı anlamına gelir. İşaretsiz olarak saklanamaz. Sabit diskte 8 byte'lık yer kaplar.

REEL[(M,D)]

Normal reel sayı anlamına gelir. İşaretsiz olarak saklanamaz. Sabit diskte 8 byte'lik yer kaplar. Double 'la aynıdır.

DECIMAL [(M,D)]

Paketlenmemiş; akan sayı anlamına gelir. İşaretsiz olamaz. Double'la aynı değer aralığına sahiptir. Sabit diskte M+D byte'lık yer kaplar.

TIMESTAMP [(M)]

O anda içinde bulunan sistem saatini veritabanına saklar. Sabit diskte 4 byte yer kaplar.

DATE

Tarih saklama tipidir.

TIME

Zaman saklama veri türüdür.

DATETIME


Tarih ve zaman bilgisini birlikte depolamakta kullanılır.

VARCHAR(M) [binary]


Değişken karakter sayısına sahip metin bilgisini depolamak için kullanılır. Örneğin, depolanacak bilgi miktarı 4 yada 15 harfse, Char türü yerine Varchar daha kullanışlıdır. En fazla 255 hard depolanabilir Arama işleminde depolanan harf ya da rakamların büyük ya da küçük harfli olması gözetilmez. Tablo oluşturulurken binary parametresiyle oluşturulursa, küçük-büyük harf ayrımı vardır. Sabit diskte depolanan bilgi miktarı + 1 byte yer kaplar.

TINYTEXT ve TINYBLOB


Değişken miktarda metin ya da ikilik (binary) bilgi barındırır. Büyük-Küçük harf ayrımı kesinlikle vardır. En fazla 255 harf barındırabilir. Sabit diskte depolanana bilgi miktarı + 1 byte yer kaplar.

TEXT ve BLOB


Değişken miktarda metin ya da ikilik (binary) bilgi barındırır. Büyük- Küçük harf ayrımı kesinlikle vardır. En fazla 65535 harf barındırabilir. Sabit diskte depolanan bilgi miktarı + 2 byte yer kaplar.

MEDIUMTEXT ve MEDIUMBLOB


Değişken miktarda metin ya da binary bilgi barındırır. Büyük-Küçük harf ayrımı kesinlikle vardır. En fazla 16777216 harf barındırabilir. Sabit diskte depolanan bilgi miktarı + 3 byte yer kaplar.

LONGTEXT ve LONGBLOB


Değişken miktarda metin ya da ikilik (binary) bilgi barındırır. Büyük-Küçük harf ayrımı kesinlikle vardır. En fazla 4294967295 harf barındırabilir. Sabit diskte depolanan bilgi miktarı + 4 byte yer kaplar.

ENUM


Metin olarak aynı anda doğru olamayacak bilgileri depolar. Örneğin insanlar ya erkek ya da kadın olarak doğarlar. Enum tipi, birlikte değerler olmayacak bilgilerin depolanmasında kullanışlıdır. Ne kadar değer olursa olsun sabit diskte 1 ya da 2 byte yer kaplar.

SET


Enum tipine benzer, ancak birden çok değeri aynı anda alabilir. Örneğin bir aracın ön sol tekerleği patlamış; olabilir, beraberinde sağ arka tekerleğide patlamış olabilir. Önceden bilinen olasılıklar bulunduğunda, birden fazla durumun aynı anda gerçekleşmesi halinde set türleri kullanılır. Sabit diskte 1 ila 8 arasında yer kaplar.


Kaynak : Burak Taş

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
    Yükleniyor...