Sütun Oluşturma

Cetvel üzerindeki sütun araçları, bölümler ve sütun ilişkileri

Sütun Oluşturma (Cetvel üzerindeki sütun araçları, Bölümler ve sütun ilişkileri)

Sütun oluşturmak için Sayfa Düzeni menüsünün Sayfa Yapısı grubundan Sütunlar sekmesine tıklanır.

Bu işleme aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Sütun Oluşturma Cetvel üzerindeki sütun araçları, Bölümler ve sütun ilişkileri

Sütunlar sekmesine girdiğimizde karşımıza aşağıdaki resim gelecektir.

 Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

1.) Bir Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Bu sekme sayfayı sütunlara ayırmaz. Metni veya paragrafı bir bütün halinde tutar.

Bir sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

 2.) İki Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Bu sekme sayfadaki metni yan yana gelecek şekilde iki eşit parçaya böler.

İki sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

3.) Üç Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Bu sekme sayfadaki metni yan yana gelecek şekilde üç eşit parçaya böler.

Üç sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

4.) Sola Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Bu sekme sayfadaki metni yan yana gelecek şekilde sol tarafta az, geri kalan bölüm ise sağ tarafta kalır.

Sola sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

 Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

5.) Sağa Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Bu sekme sayfadaki metni yan yana gelecek şekilde sağ tarafta az, geri kalan bölüm ise sol tarafta kalır.

Sağa sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

6.) Diğer Sütunlar Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Bu sekme sayfada birçok çeşitte sütun yapmak için kullanılır. Yani Bu sekmede sütun ayarları yapılır.

Diğer Sütunlar sekmesine girdiğimizde karşımıza aşağıdaki resim gelecektir.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

1.) Bir Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Bu sekme sayfayı sütunlara ayırmaz. Metni veya paragrafı bir bütün halinde tutar.

Bir sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

2.) İki Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Bu sekme sayfadaki metni yan yana gelecek şekilde iki eşit parçaya böler.

İki sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

3.) Üç Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Bu sekme sayfadaki metni yan yana gelecek şekilde üç eşit parçaya böler.

Üç sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

4.) Sola Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Bu sekme sayfadaki metni yan yana gelecek şekilde sol tarafta az, geri kalan bölüm ise sağ tarafta kalır.

Sola sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

5.) Sağa Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Bu sekme sayfadaki metni yan yana gelecek şekilde sağ tarafta az, geri kalan bölüm ise sol tarafta kalır.

Sağa sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

6.) Sütun Sayısı

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Bu sekme sayfadaki sütun sayısını ayarlamak için kullanılır.

Sütun Sayısı sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Aşağıdaki resimde sütun sayısı beştir.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

7.) Araya Çizgi Koy

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Bu sekme sayfadaki sütunların arasına dikey bir çizgi koyar.

Araya Çizgi Koy sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

8.) Sütun

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Bu sekme hangi sütunun genişlik veya aralık ayarını yapacaksak onu belirleme için kullanılır.

9.) Genişlik

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Bu sekme sayfadaki sütunların genişliğini ayarlamak için kullanılır.

Genişlik sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir ve üç sütununda

genişlikleri birbirinden farklıdır.

 Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

10.) Aralık sekmesi

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Bu sekme sayfadaki sütunların birbirleri arasındaki aralıklarını belirlemek için kullanılır.

Aralık sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir ve üç sütununda

birbirinden aralıkları birbirinden farklıdır.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

11.) Önizleme

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Bu sekme sütun ayarları yaptıktan sonra sayfaya uygulamadan önce yaptığımız 

değişikliklerin nasıl olacağını gördüğümüz bölümdür.

Önizleme sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

 12.) Eşit Sütun Genişliği

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Bu sekmeyi onayladığımızda sayfadaki bütün sütunlar eşit ölçüde olur.

Eşit sütun genişliği aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

13.) Uygulama Yeri

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Bu sekme sütunların sayfada nereye uygulanacağını gösterir.

Eğer metnin belirli bir kısmını seçersek ve eklenecek sütunların seçilen bölümde olmasını istiyorsak da bu sekmeyi kullanabiliriz.

Uygulama Yeri sekmesine aşağıda örnek gösterilmiştir.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

14.) Yeni Sütuna Başla

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Bu sekme sayfada belirli bir noktaya sütun yapmak istiyorsak o zaman kullanılır. Yani bu sekme metni imlecin bulunduğu yerden itibaren sonraki sayfaya alır.

Cetvel üzerindeki sütun araçları, Bölümler ve sütun ilişkileri

Cetvel sekmesine Görünüm menüsünün Göster/Gizle grubundan Cetvel seçeneğini onaylayarak ulaşabiliriz.

Bu işlem aşağıda resimli olarak anlatılmıştır.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Örnek 1

Bu örnekte sayfa da iki sütun vardır. Üst cetvelde bulunan cetvel aracıyla sağ taraftaki  sütun sol taraftaki sütundan uzaklaştırılarak sağa doğru kaydırılmıştır.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Örnek 2

Bu örnekte sayfa da iki sütun vardır. Üst cetvelde bulunan cetvel aracıyla soldaki sütun sağ tarafa doğru kaydırılmıştır.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Örnek 3

Bu örnekte sayfa da iki sütun vardır. Üst cetvelde bulunan cetvel aracıyla sağdaki sütun sol tarafa doğru kaydırılmıştır.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Örnek 4

Bu örnekte sayfa da iki sütun vardır. Üst cetvelde bulunan cetvel aracıyla sol taraftaki  sütun sağ taraftaki sütundan uzaklaştırılarak sola doğru kaydırılmıştır.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

Örnek 5

Bu örnekte iki sütun vardır. Üst cetvelde bulunan cetvel aracıyla sağ taraftaki sütun soldaki sütuna doğru, yani sol tarafa doğru kaydırılmıştır.

Sütun Oluşturma Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları, Bölümler Ve Sütun İlişkileri

 

Feyzullah KARABOYA

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...