Word 2007 - Ekle Menüsündeki Tablo Seçenekleri

Ekle menüsündeki tablo seçeneklerinin anlatımı

EKLE MENÜSÜNDEKİ TABLO SEÇENEKLERİ

Ekle menüsünden tablo seçeneklerine girmek aşağıdaki yol izlenir.

Word 2007 - Ekle Menüsündeki Tablo Seçenekleri

Ekle menüsünden tablo seçeneklerine girdiğimizde karşımıza aşağıdaki resim gelecektir.

Word 2007 - Ekle Menüsündeki Tablo Seçenekleri

1.Tablo Ekle

Bu sekmeden imleç yardımıyla 10x8 boyutunda bir tablo oluşturabiliriz.

Tablo ekle sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Word 2007 - Ekle Menüsündeki Tablo Seçenekleri

2.Tablo ekle

Tablo ekle penceresine girdiğimizde karşımıza aşağıdaki pencere gelecektir.

Tablo ekle penceresinden oluşturacağımız tablonun sütun ve satır sayısını belirleriz. Ayrıca tablo ekle penceresinden sabit sütun

genişliği, içindekilere göre otomatik sığdır ve pencereye otomatik sığdır gibi tablo ayarları yapılabilir.

Word 2007 - Ekle Menüsündeki Tablo Seçenekleri

1.Sütun Sayısı

Bu sekme tablonun sütun sayısını belirlemek için kullanılır.

Sütun sayısı sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Word 2007 - Ekle Menüsündeki Tablo Seçenekleri

2.Satır Sayısı

Bu sekme tablonun satır sayısını belirlemek için kullanılır.

Satır sayısı sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Word 2007 - Ekle Menüsündeki Tablo Seçenekleri

3.Sabit Sütun Genişliği

Bu sekme onaylıyken tablodaki hücreye metin yazdığımızda sütun genişlemez ve metin alt satırdan devam eder.

Fakat satırın yüksekliği artar.

Word 2007 - Ekle Menüsündeki Tablo Seçenekleri

4.İçindekilere Göre Otomatik Sığdır

Bu sekme onaylıyken tablodaki hücreye metin yazdığımızda sütun yazdığımız metin kadar genişler.

İçindekilere göre otomatik sığdır sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Word 2007 - Ekle Menüsündeki Tablo Seçenekleri

5.Pencereye Otomatik Sığdır

Bu sekme eğer tablo çok büyükse ve pencereye sığmıyorsa bu durumda kullanılır. Pencereye Otomatik Sığdır sekmesi

onaylandığında tablo pencereye sığacak şekilde küçülür.

Pencereye Otomatik Sığdır sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Aşağıda resimde pencereye otomatik sığdır sekmesi onaylanmadığında tablo büyük olduğundan pencereye sığmamıştır.

Word 2007 - Ekle Menüsündeki Tablo Seçenekleri

Aşağıda resimde pencereye otomstik sığdır sekmesi onaylandığında tablo küçülmüştür ve pencereye sığmıştır.

Word 2007 - Ekle Menüsündeki Tablo Seçenekleri

3.Tablo Çiz

Bu sekme kalem yardımıyla istenilen sayıda sütun ve satırda tablo oluşturmak için kullanılır. Ayrıca kalemin stilini değiştirerek

kenarlıkları farklı tablolar oluşturulabilir.

Tablo çiz sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Word 2007 - Ekle Menüsündeki Tablo Seçenekleri

4.Metni Tabloya Dönüştür

Metni tabloya dönüştür sekmesine girdiğimizde karşımıza aşağıdaki pencere gelecektir.

Word 2007 - Ekle Menüsündeki Tablo Seçenekleri

Bu pencereden metne dönüştüreceğimiz tablonun sütun ve satır sayısının belirleriz. Ayrıca metne dönüştüreceğimiz tablonun

sabit sütun genişliği, içindekilere göre otomatik sığdır ve pencereye otomatik sığdır gibi ayarlarını yine bu pencereden

ayarlayabiliriz. Bu sekmeler üst kısımlara ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

En son kısımda bulunan sekmeleri de metni tabloya dönüştürürken kullanabiliriz.

Metni tabloya dönüştür sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Word 2007 - Ekle Menüsündeki Tablo Seçenekleri

Aşağıdaki resimde metin Noktalı Virgül sekmesine göre tabloya dönüştürülmüştür ve metin iki nokta üst üste işaretinden iki ye

ayrılmıştır.

Word 2007 - Ekle Menüsündeki Tablo Seçenekleri

5.Excel Eloktronik Tablosu

Belgeye excel elektronik tablosu eklediğimizde karşımıza aşağıda resim gelecektir.

Word 2007 - Ekle Menüsündeki Tablo Seçenekleri

Excel Elektronik Tablosu ile listeler, hesaplamalar ve tablolardaki metinleri görsel hale getirebiliriz.

6.Hızlı Tablolar

Hızlı tablolar sekmesine girdiğimizde karşımıza aşağıdaki resim gelecektir.

Word 2007 - Ekle Menüsündeki Tablo Seçenekleri

Hızlı tabloları kullanarak farklı stillerde listeler, tablolar ve yıl takvimleri oluşturabiliriz.

Hızlı tablolar sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Word 2007 - Ekle Menüsündeki Tablo Seçenekleri

Hazırlayan: Feyzullah KARABOYA

Yorumunuzu Ekleyin
Word 2007 - Ekle Menüsündeki Tablo Seçenekleri Yorumları +1 Yorum
  • feyzullah karaboya
    1
    feyzullah karaboya
    Güzel ve ayrıntılı çalışma olmuş. Tebrik ederim :
    07 Haziran 2010 11:47:28, Pazartesi


Yükleniyor...
Yükleniyor...