Mouse Olayları ve Url Çağırmak

Action Script 3.0 kullanarak bir movie üzerine tıklandığında ilgili web sayfasının açılmasını sağlayan uygulama örneği

ActionScript 3.0′da olay işleyicilerin kullanımını kısaca hatırlayalım.
 

    function test(event:MouseEvent):void{
         play();
    }
    test_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, test);

 

 ActionScript 3.0′da kullanılan fare olayları aşağıdaki gibidir…

CLICK
Farenin sol tuşuna bir kez tıklanması.

DOUBLE_CLICK
Farenin sol tuşuna çift tıklanması.

MOUSE_DOWN
Farenin nesneye tıklanması.

MOUSE_MOVE
Farenin nesne üzerinde hareket etmesi.

MOUSE_OUT
Farenin nesne üzerinden çıkması.

MOUSE_OVER
Farenin nesne üzerine gelmesi.

MOUSE_UP
Fareye nesne üzerinde tıklanıp bırakılması.

MOUSE_WHELL
Fare tekerleğinin nesne üzerinde hareket ettirilmesi.

ROLL_OUT
Farenin buton üzerinden ayrılması.

ROLL_OVER
Farenin buton üzerine gelmesi.

Action Script 2.0 da getURL kullanımı

getURL("urltoload", "target");

 

Action Script 3.0 da URL çağrısının kullanımı

var url:String = "http://site";
var request:URLRequest = new URLRequest(url);
try {
  navigateToURL(request, '_blank'); // second argument is target
} catch (e:Error) {
  trace("Error occurred!");
}

 

Action Script 3.0 da URL çağrısının Mouse olayı ile kullanımı

movieClipName.addEventListener(MouseEvent.CLICK, callLink);
function callLink:void {
  var url:String = "http://site";
  var request:URLRequest = new URLRequest(url);
  try {
    navigateToURL(request, '_blank');
  } catch (e:Error) {
    trace("Error occurred!");
  }
}

 Koldar Movie üzerindeki framelere yazılıyor.

Mouse Olayları ve Url Çağırmak

Kaynak www.actionscripttr.com/ , scriptplayground.com/tutorials/as/getURL-in-Actionscript-3/


Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...