Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek

Java Applet üzerine Form Nesnelerini Eklemek (TextField , TextArea , label , CheckBox , Buton)

Bu formu oluşturmak için hangi sınıfları kullanmam gerektiğinde, JSDK’dan baktım.

Java Applet üzerine Form Nesnelerini Eklemek

Bu bileşen nesnelerini oluşturmam ve daha sonra bir şekilde Applet’e eklemem gerekir.

Bunun için aşağıdaki kodları yazarız. 

import java.awt.*;
import java.applet.Applet;

public class Gui_1 extends Applet
{
    public void init()
    {
        setBackground(Color.white);

        Label lbAd=new Label("Ad ");
        Label lbSoyad=new Label("Soyad ");
        Label lbAdres=new Label("Adres ");
        Label lbCinsiyet=new Label("Cinsiyet ");
        Label lbHobi=new Label("Hobi ");

        TextField txtAd=new TextField();
        TextField txtSoyad=new TextField();

        TextArea txtAdres=new TextArea(2,5);

        CheckboxGroup cbCinsiyet=new CheckboxGroup();

        Checkbox cbInternet=new Checkbox("Internet");
        Checkbox cbMuzik=new Checkbox("Muzik");
        Checkbox cbSinema=new Checkbox("Sinema");
        Checkbox cbTiyatro=new Checkbox("Tiyatro");

        Button btnYaz=new Button("Yaz");

        add(lbAd);
        add(txtAd);
        add(lbSoyad);
        add(txtSoyad);
        add(lbAdres);
        add(txtAdres);
        add(lbCinsiyet);
        add(new Checkbox("Erkek",cbCinsiyet,true));
        add(new Checkbox("Kadin",cbCinsiyet,false));
        add(lbHobi);
        add(cbInternet);
        add(cbMuzik);
        add(cbSinema);
        add(cbTiyatro);
        add(btnYaz);
    }
}

  Nesneleri oluşturabileceğimiz en uygun yer init metodudur. Burada her bir görsel bileşen nesnesini teker teker new operatörü ile oluşturduk.

Böylece ekrandaki Label, Checkbox ve Button bileşenlerinin başlıklarının ne olacağınıda otomatik olarak belirlemiş olduk. Textfield bileşenleri içinde parametreler girilebilir. Özellikle Textfield’ ın boyutunu belirlemek için. Textarea bileşeni için ise, iki parametre girdik. İlki satır sayısını ikinciside sütun sayısının göstermekte. Burada tek özel oluşum radyo buton dediğimiz CheckboxGroup bileşenine ait. Bu bileşene, yine Checkbox bileşenleri ekleniyor. Yani bir CheckboxGroup bileşeni birden fazla Checkbox kontorlünü aynı isim altında gruplamak ve böylece bu bileşenlerden sadece birisinin seçili olmasını garanti etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Bu bileşen örneklerinin oluşturulmasından sonra tek yaptığım add metodunu kullanarak bunları Applet’ imin üzerine eklemek oldu. İşte sonuç;

Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek

Burada yaptığımız formlar biraz düzensiz olmuştur.

Tek yapmamız gereken tüm kontrolleri eklemeden önce, Applet üzerinde bir GridLayout yani ızgara belirlemektir. Bunu gerçekleştirmek için Applet’in init metodunun en başına aşağıdaki kod satırını ekledim.

 

setLayout(new GridLayout(15,2));

  Bu satır ile Applet’in web sayfasında kaplayacağı alanı, 15 satır ve 2 sütuna bölmüştüm. Artık GUI bileşenleri sırasıyla yerleşecektir.

Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek

Böylece uygulamız bitmiştir.

 

Hızır KATAR

KAYNAK: http://www.csharpnedir.com

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...