İlkel Hesap Makinesi

Java applet kullanılarak yaptığımız sadece toplama ve çıkarma yapabilen applet uygulaması

 İlkel Hesap Makinesi


import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

import javax.swing.JOptionPane;

public class NewApplet extends Applet implements ActionListener {

    Label Sayi1Yazi = new Label("Birinci Sayı");
    TextField Sayi1 = new TextField(5);
    Label Islem2Yazi = new Label("İşlem");
    TextField Islem = new TextField(1);
    Label Sayi2Yazi = new Label("İkinci Sayı");
    TextField Sayi2 = new TextField(5);
    Label SonucYazi = new Label("Sonuc");
    Label Sonuc = new Label();

    int sayi1, sayi2, sonuc;

    public void init() {
        add(Sayi1Yazi);
        add(Sayi1);
        add(Islem2Yazi);
        add(Islem);
        add(Sayi2Yazi);
        add(Sayi2);
        add(SonucYazi);
        add(Sonuc);
       
        Sayi2.addActionListener(this);
    }
/*
    public void Paint(Graphics Ekran){
        int sonuc;
        sonuc=sayi1+sayi2;
        //Ekran.drawString(Integer.toString(sonuc), 100, 50);
        //Applet üzerine çizim olarak yazdırmak için
    }
*/

    public void actionPerformed(ActionEvent Olay){
       
        sayi1=Integer.parseInt(Sayi1.getText());
        sayi2=Integer.parseInt(Sayi2.getText());

        if(Islem.getText().equals("+")){
            sonuc=sayi1+sayi2;
        }
        else if(Islem.getText().equals("-")){
            sonuc=sayi1-sayi2;
        }

        //JOptionPane.showMessageDialog(null, Integer.toString(sonuc)); Application nesnesi
        Sonuc.setText(Integer.toString(sonuc)); //Sonuc Labelina yazdırmak için
        //repaint();
    }
}
 

 

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...