Rastgele Sayı Üretimi

 Rastgele Sayı Üretimi

import javax.swing.*;
import javax.swing.JApplet;
import java.awt.event.*;
import java.awt.*;
import java.math.*;
 
public class NewJApplet extends JApplet implements ActionListener {
 
  JTextField yazi1 = new JTextField(10);
  JButton tamam = new JButton("Tamam");
 
  public void init() {
 
    Container Tasiyici = getContentPane();
    Tasiyici.setLayout(new FlowLayout());
 
    Tasiyici.add(yazi1);
    Tasiyici.add(tamam);
 
    tamam.addActionListener(this);
  }
 
  public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {
 
    if(Olay.getSource()==tamam){
 
      //Rast gele sayının elde edilmesi
      double Rastgele=Math.random()*1000;
 
      //Rastgele=Math.floor(Rastgele);
 
      yazi1.setText(Double.toString(Rastgele));
 
    }
 
  }
}

 


Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...