Kullanıcı Girişi

Java AppletKullanarak yapılan Kullanıcı Girişi

  Kullanıcı Girişi UygulamasıKullanıcı Girişi ve Tuş Takımı

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.JOptionPane;

public class NewApplet extends Applet implements ActionListener {

    String kuadı = "mesut";
    String kusifre = "123";
   
    Label adı = new Label("Adınızı girin:");
    TextField ad = new TextField(45);
    Label sfre = new Label("Şifrenizi yazın:");
    TextField sifre = new TextField(45);
    Button tamam = new Button("kullanıcı girişi");
    Button Sil = new Button("Sil");

    public void init() {
        add(adı);
        add(ad);
        add(sfre);
        add(sifre);
        add(tamam);
        tamam.addActionListener(this);
        add(Sil);
        Sil.addActionListener(this);

    }

    public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {
       
        String Mesaj;
       
        if (Olay.getSource() == tamam) {
            if (ad.getText().equals(kuadı) && sifre.getText().equals(kusifre)) {
                Mesaj="Başarılı Giriş";
            } else {
                Mesaj="Başarısız (Hatalı) Giriş";
            }
           
            JOptionPane.showMessageDialog(null, Mesaj);

        }
        if (Olay.getSource() == Sil) {
            ad.setText("");
            sifre.setText("");
        }
    }
}
 

 

 

Yorumunuzu Ekleyin
Kullanıcı Girişi Yorumları +1 Yorum
  • espirator
    1
    espirator
    Çok güzel bir anlatım olmuş keşke buna dün bakmış olsaydım : bugün sınavda bunun swing li versiyonu çıktı yapamadım.. :
    31 Mart 2010 11:08:34, Çarşamba


Yükleniyor...
Yükleniyor...