FOR NEXT Döngülerine Giriş

  Goto ile Yapılmış Döngü Örneği

basla:
A = A + 1
IF A>20 THEN END
PRINT A
GOTO basla

FOR NEXT Döngülerine Giriş

Yukardaki Döngü FOR NEXT ile aşağıdaki gibi yapılabilir.

FOR N = 1 TO 20
    PRINT N
NEXT N

 

Çeşitli Renklerle Ekrana Yazı Yazan Uygulama

CLS

INPUT "Adiniz Nedir "; Ad$
INPUT "Kac Kez Donsun "; Kez

FOR Sayac = 1 TO Kez

    Renk = Sayac MOD 12
    COLOR , Renk
    PRINT Ad$

NEXT
 

FOR NEXT Döngülerine Giriş

Renklerin Karşılığını Veren Döngü

CLS


FOR Sayac = 1 TO 15        'Sayac 1 den 15 e kadar birer birer artar

    COLOR , Sayac          'Sayactaki degeri Renk olarak tut
    PRINT "Renk "; Sayac   'Sayac degiskeni degerini Renk metni ile ekrana yaz


NEXT                       'Dongu bitene kadar FOR satirina donuyor
 

FOR NEXT Döngülerine Giriş

ASCII Kodlarını Ekrana Yazan Uygulama

 

CLS

FOR Sonsuz = 1 TO 1000

    INPUT "ACII Karakter Araligi Giriniz (x,y) "; Baslangic, Bitis

    IF Baslangic > Bitis THEN Atlama = -1 ELSE Atlama = 1

    FOR Dongu = Baslangic TO Bitis STEP Atlama
       
        PRINT Dongu; CHR$(Dongu)
   
    NEXT

    INPUT "Tekrar icin T ye bas"; Tekrar$
   
    IF Tekrar$ <> "T" THEN END
                              
NEXT
 

 

FOR NEXT Döngülerine Giriş

Faktöriyel Uygulaması

CLS

INPUT "Faktoriyeli Alinacak Sayi"; Sayi#

Tutacak# = 1

FOR Tekrarlayici# = Sayi# TO 1 STEP -1

        Tutacak# = Tutacak# * Tekrarlayici#

NEXT


PRINT Sayi#; " Sayisinin Faktoriyeli "; Tutacak#
 

 

FOR NEXT Döngülerine Giriş

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...