DO - LOOP Uygulamaları

SELECT CASE, DO-WHILE, DO LOOP

 

 Girilen Metni Ekrana Defalarca Yazan Uygulama

CLS

INPUT "Metin Giriniz"; Yaz$

Y = 2
X = 2

DO

  Y = Y + 1
  X = X + 1


  IF Y > 60 THEN Y = 1

  IF X > 23 THEN X = 1

  COLOR RND * 15, RND * 15

  LOCATE X, Y
  PRINT Yaz$


LOOP WHILE INKEY$ <> CHR$(32)

  

DO - LOOP Uygulamaları

  Basit Yılan Oyunu

CLS

X = 12
Y = 40

DO

BasilanTus$ = INKEY$


SELECT CASE BasilanTus$

   CASE CHR$(27) 'cikis
        EXIT DO

   CASE CHR$(0) + CHR$(72)
        X = X - 1

   CASE CHR$(0) + CHR$(80)
        X = X + 1
 
   CASE CHR$(0) + CHR$(75)
        Y = Y - 1

   CASE CHR$(0) + CHR$(77)
        Y = Y + 1


END SELECT


     COLOR RND * 15, RND * 15

     LOCATE X, Y: PRINT CHR$(219)

LOOP

 

DO - LOOP Uygulamaları

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...