DO WHILE - LOOP WHILE

 

CLS

RANDOMIZE TIMER
Sayi = INT(RND * 10)
Kez = 1

DO

INPUT "Tuttugum Sayiyi Bil Bakalim (1-10)"; Girilen

DO WHILE (Girilen > 0 AND Girilen < 10)


    IF Girilen = Sayi THEN
   
        PRINT "Bravo"; Kez; ". tahmininizde buldunuz"

        EXIT DO
   
        ELSEIF Kez > 10 THEN
       
                PRINT "10 Tahminde Bilemediniz"
                EXIT DO
    END IF


    IF Girilen > Sayi THEN PRINT "Daha Kucuk Gir" ELSE PRINT "Daha Buyuk Gir"
   
    Kez = Kez + 1
   
    Girilen = 100

LOOP

LOOP WHILE Girilen <> Sayi
 

 

DO WHILELOOP WHILE

DO WHILELOOP WHILE

Şifreli Giriş


CLS
RANDOMIZE TIMER

DO
 
    Renk = RND * 15: COLOR , Renk: CLS
    INPUT "Sifre Nedir"; Sifre$

LOOP WHILE (Sifre$ <> "1453")

 

DO WHILE - LOOP WHILE

 

 


BasaDon:

CLS


LOCATE 20, 30: INPUT "Koordinat Giriniz"; x, y


IF x > 300 THEN

        PRINT "x Degeri 300 den kucuk olmali"

        GOTO BasaDon
END IF

IF y > 200 THEN

        PRINT "y Degeri 200 den kucuk olmali"

        GOTO BasaDon
END IF


LOCATE x, y: PRINT CHR$(219) + CHR$(219) + CHR$(219)


DO WHILE INKEY$ = ""  'Bir tusa basilmasini bekle
LOOP


GOTO BasaDon

 

 

 

DO WHILE - LOOP WHILE

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...