DO LOOP Döngüsü

  1 sn aralıklarla ekranı rastgele seçilen renk ile boyar:


CLS

DO                        ' Dongu baslangici

   CLS

   Rastgele = RND(15)     ' RND  0 - 1 arasinda kusuratli bir sayi rastgele tutar

   COLOR , Rastgele * 10  ' Rastgele 0.756 ise 10 ile carpinca 7.56 gibi bir deger olur

   PRINT Rastgele         ' Ekrana Rastgele degeri yazilir


   SLEEP 1                ' 1 sn bilgisayar bekletilir


LOOP                      ' Dongu blogunun sonu tekrar DO ya yonlendirir

 

 

Rastgele 1-49 arasında 6 sayı tutan uygulama:

 


CLS

RANDOMIZE TIMER                          ' Her rastgele degerin farkli cikmasi icin

PRINT "6/49 Uygulamasi"

DO                                       ' Dongu baslangici

   Sayac = Sayac + 1                     ' Kac kez DO yapilacagini belirlemek icin
                                   
   RastgeleSayi = INT(RND * 49)          ' 0 - 49 arasinda Rastgele sayi tutulup INT yardimiyla tam sayiya cevriliyor


   PRINT Sayac; ". Sayi "; RastgeleSayi  ' Ekrana Rastgele sayi yaziliyor


   IF Sayac > 5 THEN EXIT DO             ' Eger Sayac 6 ise DO-LOOP dongusu bitiriliyor


LOOP                                     ' Dongu blogunun sonu tekrar DO ya yonlendirir

 

 

DO LOOP Döngüsü

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...